Znečištění zabije každý rok devět milionů lidí

Každý rok umírají miliony lidí předčasně na špatný vzduch, zejména v chudších zemích. Nová studie nyní ukazuje, že zdroje znečištění jsou jiné než před několika lety.

Čistý vzduch udržuje lidi déle zdravé. Znovu to ukazuje mezinárodní studie, na které se podílejí i odborníci z Univerzity Ludwiga Maximiliana (LMU). Podle toho zemře každý rok na světě předčasně více než devět milionů lidí na vzduch kontaminovaný těžkými kovy, jako je olovo nebo rtuť.

Špatný vzduch

,,Příčiny úmrtí v důsledku znečištění životního prostředí se však změnily,“ říká Stephan Böse-O’Reilly, jeden ze zapojených výzkumníků. V předchozí analýze byly příčinou úmrtí látky znečišťující ovzduší v domácnostech, znečištění vody a špatná hygiena. Nyní lidé umírají hlavně kvůli škodlivinám, které se dostávají do ovzduší ze zdrojů v průmyslu, dopravě a zemědělství, tvrdí vedoucí pracovní skupiny Global Environmental Medicine and Climate Change na LMU Klinikum. Globálně má takové důvody každé šesté úmrtí.

Podle Böse-O’Reillyho samotné olovo zabíjí celosvětově více lidí než malárie. Podle studie zveřejněné v časopise Lancet Planetary Health je více než 90 procent úmrtí v zemích s nízkými a středními příjmy.

Situace v Indii je dramatická, protože tam žije mnoho lidí blízko sebe. Znečištění vody je vysoké. Lidé se navíc kvůli hustému provozu musí často potýkat se špatným vzduchem, zatímco dřevěné uhlí se někdy používá k vaření v uzavřených prostorách.

Znečištění ovzduší v Indii: venkovní provoz, vnitřní kamna na uhlí
Znečištění ovzduší v Indii: venkovní provoz, vnitřní kamna na uhlí

V Evropské unii je znečištění poměrně malý problém, situace se výrazně zlepšila, vysvětlil Böse-O’Reilly. Zejména znečištění ovzduší se zlepšilo například v důsledku regulačních opatření. ,,Proto máme srovnatelně méně úmrtí v důsledku znečištění životního prostředí, rozhodně ne rtutí nebo olova. A pokud ano, pak jemným prachem ve venkovním vzduchu.“

Evropa je na tom ale také dobře, protože průmyslová výroba se přesunula do zemí s nízkými a středními příjmy. „Pokud zavřete továrnu na hliník v Severním moři a znovu ji otevřete v Asii, související expozice se pro tamní populaci stane zdravotním problémem, ale produkty používáme dál,“ vysvětlil výzkumník.

Podle Böse-O’Reillyho je znečištění úzce spojeno se změnou klimatu, protože emise látek znečišťujících ovzduší úzce souvisí s emisemi oxidu uhličitého. „Pokud bychom měli zlepšit situaci CO₂, znečištění životního prostředí by se automaticky snížilo,“ říká.

Zdroj: spiegel, Vapol