Použití odpadního neemového oleje jako chladicího řešení

Schéma experimentálního uspořádání

Mezinárodní výzkumný tým umístil na zadní stranu solárních modulů nádrž neemového oleje pro účely chlazení. Navrhované řešení údajně zlepšuje výkon FV panelů až o 17,8 %.

Skupina vědců vedená Kongu Engineering College v Indii zkoumala použití odpadního neemového oleje jako chladicího řešení pro fotovoltaické moduly.

Neemový olej se získává ze semen neemového stromu a běžně se používá jako lék na některá kožní onemocnění.

Výzkumníci vysvětlili, že tento olej působí jako materiály měnící fázi (PCM). Ty mohou absorbovat, ukládat a uvolňovat velké množství latentního tepla v definovaných teplotních rozsazích. PCM se často používají na úrovni výzkumu pro chlazení fotovoltaických modulů a akumulaci tepla.

„Neemový olej má dobrý tepelný rozsah, má fyzikálně vysokou hustotu, je chemicky stabilní a nekorozivní, je bez znečištění životního prostředí, opakovaně použitelný a recyklovatelný a je ekonomicky nenáročný a snadno se likviduje,“ dodali. „Obvykle by jakýkoli PCM používaný pro účely chlazení měl mít nízkou tepelnou vodivost, stabilitu a cyklování. Neemový olej splnil všechna omezení.“

Pro své experimentální uspořádání použili akademici 50 W monokrystalické a polykrystalické moduly o ploše 43,18 cm × 35,56 cm. Na zadní stranu umístili olejovou nádrž o hloubce 4,064 cm a naplnili 83,33 % odpadním olejem. Zbytek zadního bočního povrchu se zachoval jako „prostor pro dýchání“.

Velmi snadná likvidace neemového oleje

Olej se vyměňoval každých 30 minut a činily denní náklady 5 Kč pro monokrystalické i polykrystalické konfigurace. Aby se uvolnilo místo pro vyměněný olej, byl odpadní olej, který již byl použit k chlazení, přelit do depozitní nádrže. Nádrž ovládá ventil, takže po použití je „likvidace neemového oleje velmi snadná,“ zdůraznila skupina.

Nastavení se testovala venku v dubnový den a porovnána s kontrolním nastavením bez chlazení neem olejem. Při špičkovém vyzařování dodával monokrystalický modul 39,9 W energie, zatímco polykrystalický modul produkoval 41,6 W.

Použití odpadního neemového oleje jako chladicího řešení
Experimentální systém

U monokrystalických a polykrystalických chladicích systémů s neemovým olejem došlo ke snížení jejich teplot o 2,29 %, resp. 4,34 %, přičemž jejich účinnost vzrostla o 15,0 % a 17,8 %.

Shromáždění výsledků experimentu

Vědci porovnali tyto výsledky s výsledky dosaženými jinými oleji používanými pro účely chlazení v předchozí literatuře a zjistili, že neemový olej dosáhl dosud nejlepšího výkonu pro chlazení solárních panelů. „Kokosový olej je 9,0 % a 10,40 %, sezamový olej 8,90 % a 13,90 % a arašídový olej 14,0 % a 16,80 %, v tomto pořadí,“ uvedli.

Po shromáždění těchto výsledků je vědecká skupina porovnala s používáním jiných jedlých olejů jako chladicích kapalin FV.

Teploty monokrystalických a polykrystalických systémů s chlazením neemovým olejem jsou sníženy na 2,29 % a 4,34 % ve srovnání s monokrystalickými a polykrystalickými teplotami jedlého oleje: kokosový olej je 3,76 % a 4,09 %, sezamový olej je 4,27 % a 3,98 %, a arašídového oleje je 2,25 %, respektive 4,30 %.

Jejich zjištění se prezentovala ve studii „Nová metoda pro zlepšení účinnosti solární fotovoltaické jednotky prostřednictvím neemového oleje jako chladicího média pro aplikace s vysokým výkonem – experimentální výzkum“. Ta se publikovala v Electrical Engineering.

Výzkumný tým zahrnoval vědce z Coimbatore Institute of Technology, Ramakrishna Institute of Technology a Theni Kammavar Sangam College of Technology a také z Katarské univerzity v Kataru.