Pneumatická FV fasáda se solárními sledovači

Systém FlectoSol

Skupina výzkumníků v Německu navrhla novou pneumatickou FV fasádu pomocí dvou pohonů, které umožňují ohýbání ve dvou směrech. FV funkcionalizace FlectoSol má za cíl energeticky soběstačný stínící systém.

Vědci z německého Institutu pro textilní a vláknové technologie (ITFT) navrhli pneumaticky aktivovatelnou FV fasádu vybavenou solárními sledovacími systémy.

„FlectoSol je první vyhovující adaptivní fasádní stínící modul, který je na obou stranách funkcionalizován fotovoltaikou. A díky integraci dvou aktuátorů v různých vrstvách laminátu umožňuje pohyb ve dvou směrech potřebných pro sledování slunce,“ řekla hlavní autorka výzkumu Larissa Born. ,,FV funkcionalizace FlectoSol má za cíl energeticky soběstačný stínící systém. Pomocí solárního sledování lze maximalizovat energetický zisk na fasádě a v nejlepším případě lze energii poskytnout pro další aspekty provozu budovy.“

V článku „Flectosol – Pneumaticky aktivovatelný FV-funkcionalizovaný fasádní stínící prvek s ohybovým pohybem ve dvou směrech pro sledování slunečního záření“, publikovaném v Developments in the Built Environment, Born a její kolegové uvedli, že FV fasáda používá dva pneumatické pohony integrované do elastomeru. Což je hybridní kompozitní plast vyztužený skleněnými vlákny (GFRP). 

Institut pro textilní a vláknové technologie (ITFT)

Dva ovladače umožňují ohýbání ve dvou směrech o přibližně 90 stupňů. A ručně se zasouvají do dutin závěsů tvořených vrstvou polytetrafluorethylenu (PTFE) v hybridním kompozitu. „Hybridní kompozitní laminát i pneumatické pohony se vyrábějí lisováním za tepla,“ uvedli vědci. ,,V případě laminátu z GFRP-elastomeru se kolem sestavy laminátu na spodní ocelové desce aplikuje samolepicí ethylen-propylen-dien (monomer) pryž (EPDM). A to zejména proto, aby se omezilo prosakování pryskyřice.“

Pneumatická FV fasáda se solárními sledovači
Pneumatický fasádní stínící modul

S touto technologií výzkumná skupina postavila plně na jih orientovaný demonstrátor fasády pokrytý osmihrannými tenkovrstvými solárními moduly. Ty se mohou ohnout až o 80 stupňů.

Všechny moduly jsou součástí jedné sledovací a pneumatické sítě, přičemž samotný horní modul ukrývá solární sledovací systém. „Zbytek modulů se má aktivovat podle toho,“ vysvětlili akademici. A poznamenali, že každý systém FlectoSol se skládá ze čtyř modulů potažených na obou stranách FV fólií.

Zajistili, že mezi fólií a termoplastickým polyuretanovým (TPU) povrchovým povlakem plastu vyztuženého vlákny existuje „dobrá“ adheze. A že se tenké fólie FV prokázaly jako funkční.

„Pro prokázání možného použití v reálných aplikacích jako fasádní prvek čeká cyklické testování, aby se analyzovala únavová pevnost a prokázala se škálovatelnost zde vytvořených hypotéz,“ uzavřeli. ,,Kromě toho je třeba analyzovat robustnost při dodatečném zatížení. To by se vyskytlo ve venkovních aplikacích, jako je vítr a sníh.“