Odborníci varují před úbytkem ledu v Antarktidě

Led východní Antarktidy byl dlouho považován za zvláště odolný vůči klimatickým změnám. Studie ukazuje, že pokud se nepodaří zajistit masy ledu, hrozí velké nebezpečí.

Většina zemského ledovcového ledu je uložena ve východní Antarktidě. Tloušťka je místy až čtyři kilometry – prozatím. Protože změna klimatu zanechává své stopy i v této oblasti světa a ilustruje velké nebezpečí neustále se oteplující Země. Podle studie by tání velkých ledových mas ve východní Antarktidě mohlo přispět ke zvýšení hladiny moří o několik metrů.

Podle zúčastněných odborníků lze podobným hororovým scénářům odvrátit pouze tehdy, pokud se mezinárodnímu společenství podaří dodržet teplotní limity stanovené v Pařížské dohodě. Omezením globálního oteplování pod dva stupně a pokud možno pod 1,5 stupně Celsia.

Když přijde voda v podobě nebezpečí, lidé musí ustoupit

Tým vědců vedený univerzitou v anglickém Durhamu studoval, jak se mění hladiny moří s postupujícími změnami klimatu. A dále přispívají k tání ledovce ve východní Antarktidě. Výsledky se publikovaly v časopise ,,Nature“.

Led ve východní Antarktidě: místy několik kilometrů silný; Odborníci varují před masivním úbytkem ledu v Antarktidě
Led ve východní Antarktidě: místy několik kilometrů silný

,,Dříve jsme si mysleli, že východní Antarktida je mnohem méně zranitelná vůči klimatickým změnám ve srovnání s ledovými příkrovy v západní Antarktidě nebo Grónsku,“ uvedl v poznámce hlavní autor Chris Stokes z katedry geografie Durhamské univerzity ve Velké Británii. Odborníci však nyní vědí, že oblasti ve východní Antarktidě již ztrácejí led.

Stokes a kolegové vypočítali, že pokud globální oteplování zůstane pod hranicí dvou stupňů Celsia, voda z tání z ledového příkrovu by do roku 2500 zvedla globální hladinu moří o méně než půl metru. Pokud však oteplení překročí dva stupně a emise skleníkových plynů zůstanou vysoké i po roce 2100, mohlo by tání ledových příkrovů přidat ke globální hladině moří do roku 2300 asi jeden až tři metry a do roku 2500 dva až pět metrů.

A to by přispělo k tání ledu v Grónsku a západní Antarktidě a mohlo by to ohrozit miliony lidí žijících v pobřežních oblastech po celém světě.

,,Je důležité, abychom toho spícího obra nevzbudili“

Pro posouzení citlivosti ledového příkrovu odborníci také zvažují, jak reagoval na minulá teplá období. A kde aktuálně probíhají změny, uvádí zpráva. Poté analyzovali řadu počítačových simulací z předchozích studií. Proto aby odhadli dopad různých emisí skleníkových plynů a teplot na ledový štít v letech 2100, 2300 a 2500.

,,Klíčovým závěrem naší analýzy se jeví, že osud východního antarktického ledovce zůstává v našich rukou,“ řekl Chris Stokes. ,,Tento ledový příkrov je zdaleka největší na naší planetě a obsahuje ekvivalent 52 metrů hladiny moře. A je opravdu důležité, abychom tohoto spícího obra nevzbudili.“

Zdroj: spiegel, Vapol