Agentura Ademe definuje standardy pro agrovoltaiku

Francouzská agentura Ademe vydala publikace o definicích agrovoltaiky

Agentura Ademe z Francie, která se zabývá životním prostředím, vydala soubor nových pokynů, které jasně definují „agrovoltaiku“.

Francouzská agentura pro životní prostředí a energii Ademe definovala nové standardy pro agrovoltaiku v nové sérii publikací. Zveřejnění proběhlo na webových stránkách agentury. Objevily se zde dokumenty, které poskytují definici „agrovoltaiky“ spolu s návodem na klasifikační kritéria.

„Jednoduchá klasifikace projektů podle typu fotovoltaického systému nebo podle plodiny není za současného stavu znalostí možná,“ uvedla agentura. „Naše práce umožnila vytvoření rozhodovacího stromu, který je skutečným nástrojem pro analýzu a identifikaci těch nejctnostnějších projektů. Analýza případ od případu projektů je nezbytná pro jejich vyhodnocení a umístění do navrhovaného klasifikačního gradientu.“

Agentura Ademe a její definice

Ademe definuje agrovoltaiku následovně: „Agrovoltaické zařízení je FV systém, jehož moduly jsou umístěné na stejném povrchu zemědělské výroby. Do ní přinášejí následující služby, aniž by způsobily výraznou kvalitativní a kvantitativní degradaci zemědělského výnosu: stejně jako snížení příjmů ze zemědělské činnosti. Služba adaptace na změny klimatu, služba ochrany před extrémními povětrnostními jevy, služba zlepšování welfare zvířat, agronomická služba pro specifické kultury.“

Agrovoltaické projekty musí vždy zahrnovat přítomnost zemědělce. Takové instalace musí být také reverzibilní a přizpůsobené místním podmínkám bez poškození životního prostředí. Agrovoltaická zařízení mají být také adaptabilní na nové podmínky.

„Jsou navržené přesnější definice agrovoltaismu. Dále je založená na představě synergie mezi zemědělskou produkcí a fotovoltaickou výrobou na stejné ploše pozemku,“ řekla agentura Ademe.

„FV instalace musí poskytovat službu v reakci na zemědělský problém. Například agrovoltaický systém se může skládat z fotovoltaických modulů nad rostlinnou výrobou. Ty jej chrání před nadměrným slunečním zářením, omezují vodní stres prostřednictvím stínícího efektu nebo snižují rizika spojená s klimatickými podmínkami, jako jsou kroupy nebo mráz.

Při výrobě energie tedy tento typ zařízení může v určitých konfiguracích poskytovat prospěšnou službu místní zemědělské produkci.“

V červnu 2021 francouzské solární společnosti Sun’Agri, REM Tec, Kilowattsol a Altergie Développement et Râcines oznámily vytvoření France Agrivoltaisme, prvního obchodního orgánu na světě pro sektor agrovoltaiky.

zdroje: pv-magazine, Vapol