NASA ve vesmíru učinila neobvyklý objev

Mezinárodní vesmírná stanice

NASA zjistila, že perovskitové solární články testované ve vesmíru vykazují menší degradaci než referenční zařízení testovaná na Zemi. Agentura uznala, že si není jistá konkrétními faktory ve vesmírném prostředí, které přispěly k vynikajícímu výkonu perovskitového absorpčního filmu.

NASA zveřejnila výsledky experimentu, který provedla za účelem posouzení výkonu a životnosti perovskitových solárních článků na Mezinárodní vesmírné stanici.

Agentura uvedla, že testovala perovskitový absorbér po dobu 10 měsíců, aby posoudila jeho odolnost vůči vakuu, extrémním teplotám, záření a světelným stresorům současně.

,,Neexistuje žádný pozemní analog, žádný stroj, který by s ním dělal všechny ty šílené věci ve stejnou dobu jako Mezinárodní vesmírná stanice,“ řekla výzkumnice Lyndsey McMillon-Brown.

Vědci film připevnili na vnější stranu vesmírné stanice a vystavili jej vesmírným podmínkám od března 2020 do ledna 2021. Poté se vrátil do laboratoří NASA na Zemi a jeho stav se porovnal se stavem referenčního zařízení na zemi. Výzkumná skupina uvedla, že vlastnosti perovskitové buňky putující vesmírem pohlcující sluneční záření byly překvapivě obnoveny při dopadu slunečního světla na Zemi. Zatímco reference vykazovala silnější degradaci, když byla vystavena stejným podmínkám.

Neobvyklý objev ve vesmíru

NASA ve vesmíru učinila neobvyklý objev
NASA

,,Perovskitový film byl po 10 měsících strávených na Mezinárodní vesmírné stanici stále tmavě černý. Což dokazuje, že inovativní materiál solárních článků jejího týmu je vhodný pro možné použití na budoucích vesmírných misích,“ řekla McMillon-Brown. ,,Nevíme přesně, co dalo našemu filmu tuto superschopnost vesmírné prostředí.“

Tým NASA řekl, že zjistí, které konkrétní části vesmírného prostředí proměnily perovskit.

„Nejen, že přežívají, ale v některých ohledech se jim dařilo. Rád přemýšlím o aplikacích našeho výzkumu. A taky o tom, že uspokojíme energetické potřeby misí, které nejsou se současnými solárními technologiemi proveditelné,“ řekl McMillon-Brown.

Výsledky potvrdily dřívější výzkumy ukazující, že nedostatek vlhkosti a kyslíku mimo zemskou atmosféru je pro perovskitové buňky skutečně prospěšný. A že buňky se mohou stát bez větších změn vhodnější pro provoz ve vesmíru. Skupina uvedla, že existuje obrovský potenciál pro zlepšení, pokud jde o stabilitu a životnost, a že dalším výzkumným krokem bude ověření buňky pro dlouhodobý provoz ve vesmíru.

Zdroj: pv-magazine, Vapol