Mezinárodní smlouva o umělé inteligenci přijata Radou Evropy

Rada Evropy se dohodla na nové mezinárodní smlouvě o umělé inteligenci. Tvrdí, že jde o první závaznou mezinárodní smlouvu o této technologii

Rada Evropy se v pátek dohodla na nové mezinárodní smlouvě o umělé inteligenci. Tvrdí, že jde o první závaznou mezinárodní smlouvu o této technologii. Na rozdíl od Aktu EU o umělé inteligenci mohou tuto smlouvu podepsat i mimoevropské země.

Čeho se nová smlouva týká?

Smlouva stanoví právní rámec, který se vztahuje na celý životní cyklus systémů umělé inteligence a zabývá se riziky, která mohou představovat, a zároveň podporuje odpovědné inovace.

„Touto novou smlouvou chceme zajistit odpovědné využívání UI, které respektuje lidská práva, právní stát a demokracii,“ uvedla v prohlášení generální tajemnice rady Marija Pejčinović Burićová.

Cílem úmluvy je zavést „požadavky na transparentnost a dohled přizpůsobené konkrétním souvislostem a rizikům“, včetně identifikace obsahu generovaného systémy umělé inteligence.

Evropská unie se dohodla na aktu o umělé inteligenci, který by se měl zavést ještě v letošním roce. Rada a EU jsou však odlišné subjekty.

Jak se nová smlouva liší od Aktu EU o umělé inteligenci?

Na rozdíl od EU mohou dokument podepsat i nečlenské státy. Na přípravě úmluvy se podílelo přibližně jedenáct států, které nejsou členy Rady. Mezi těmito státy najdeme např. Argentinu, Izrael, Japonsko, Spojené státy a Uruguay.

Na rozdíl od EU mohou dokument podepsat i nečlenské státy. Na přípravě úmluvy se podílelo přibližně jedenáct států, které nejsou členy Rady
Kromě států Evropské unie novou mezinárodní smlouvu podepsalo i několik dalších zemí světa

Smlouva se vztahuje na používání systémů UI ve veřejném i soukromém sektoru, přičemž při regulaci soukromého sektoru jsou stanovené dva různé způsoby dodržování jejích zásad a povinností.

Úmluva se otevře k podpisu 5. září v Litvě.

Signatáři musí zajistit odpovědnost za „nepříznivé dopady a to, že systémy umělé inteligence budou respektovat rovnost. A to včetně rovnosti žen a mužů, zákazu diskriminace a práva na soukromí,“ uvádí se v prohlášení.

Mezinárodní právní standard

„Je to reakce na potřebu mezinárodního právního standardu podporovaného státy z různých kontinentů, které sdílejí stejné hodnoty, aby bylo možné využít výhod umělé inteligence a zároveň zmírnit rizika AI,“ uvedl Pejčinović Burić.

„Touto novou smlouvou chceme zajistit odpovědné využívání umělé inteligence, které respektuje lidská práva, právní stát a demokracii,“ dodala.