Kapacita polykřemíku dosáhne 536 GW

Společnost Clean Energy Associates uvedla, že očekává, že výrobní kapacita polykřemíku v příštím roce překročí počet instalací FV elektráren

Společnost Clean Energy Associates ve své nové zprávě uvedla, že očekává, že výrobní kapacita polykřemíku v příštím roce překročí počet instalací fotovoltaických elektráren.

Výrobní kapacita polykřemíku

Poradenská společnost Clean Energy Associates (CEA) ve své zprávě o dodavatelích fotovoltaických článků za druhé čtvrtletí roku 2022 uvedla, že výrobní kapacita polykřemíku by mohla do konce roku 2022 dosáhnout 295 GW. A do konce roku 2023 až 536 GW.

CEA uvedla, že očekává, že tato výrobní kapacita v příštím roce výrazně převýší solární instalace. To sice může naznačovat, že problémy s dodávkami by se mohly začít zmírňovat, nicméně podle CEA se rozšiřování kapacity fotovoltaických modulů zpomaluje. Mnozí výrobci místo toho rozšiřují výrobní kapacity článků, čímž podporují trendy výroby n-typu TOPCon a HJT.

Kapacita výroby ingotů vzrostla ve druhém čtvrtletí o téměř 30 GW, uvedla CEA. Přičítá to dvěma zařízením, která uvedla do provozu 23 GW. Kapacita destiček se mírně snížila, především proto, že jeden z hlavních nezveřejněných dodavatelů vyřadil z provozu své kapacity na výrobu multikrystalických destiček. Sedmnáct dodavatelů zahrnutých ve zprávě zvýšilo ve druhém čtvrtletí roku 2022 kapacitu článků o 22 %, čímž uvedli do provozu kapacitu 47 GW a dosáhli tak celkového výkonu 262 GW.

Výroba a změny modulů

Výroba fotovoltaických modulů dosáhla ve druhém čtvrtletí 324 GW. CEA uvedla, že očekává, že do konce letošního roku by se mohla zvýšit o 20 % a dosáhnout 400 GW.

Pouze sedm dodavatelů zahrnutých do zprávy CEA se plně integrovalo od výroby ingotů až po výrobu modulů. Většina ostatních působí na úrovni článků a modulů v dodavatelském řetězci.

Poradenská společnost Clean Energy Associates (CEA) ve své zprávě o dodavatelích fotovoltaických článků za druhé čtvrtletí roku 2022 uvedla, že výrobní kapacita polykřemíku by mohla do konce roku 2022 dosáhnout 295 GW.  A do konce roku 2023 až 536 GW
Solární panely

„Vzhledem k rostoucím možnostem obchodování s wafery není pro většinu dodavatelů příliš nutné rozšiřovat svou působnost na vyšší úrovni,“ uvedla CEA.

Dodavatelé podle ní pracují na optimalizaci rozměrů destiček poté, co odvětví standardizovalo rozměry modulů 210 mm (G12) a 182 mm (M10). Modul „182 mm Plus“ (182P) má větší výšku destičky, aby se dále zmenšila „bílá místa“ způsobená mezerami mezi buňkami a dosáhlo se tak až 5 W dodatečného výkonu. U modelu „210 mm Reduced“ (210R) se zmenšila šířka destiček pro výklenkové střešní aplikace na úkor výkonu. Společnost CEA uvedla, že očekává zavedení nových velikostí modulů pro rezidenční solární trh.

Předpověď analytiků

Mnozí analytici předpovídají, že Čína letos překoná hranici 100 GW instalací. V průběhu roku 2022 očekává CEA v Číně o něco nižší počet instalací kvůli vysokým cenám modulů. Ceny totiž ovlivňují projekty v užitkovém měřítku. Uvedla, že mnoho investičních rozhodnutí museli odložit, protože projekty nedokázaly dosáhnout prahových hodnot vnitřního výnosového procenta.

Většina dodavatelského řetězce polykřemíku pochází z Číny. Mimo Čínu činí výrobní kapacity 11 GW ingotů, 42 GW článků a 50 GW modulů. Do konce roku 2023 se očekává rozšíření těchto kapacit na 23 GW, 73 GW a 74 GW.

„Politické nejistoty nadále odkládají plány dodavatelů na expanzi. A to z důvodu, že zůstávají opatrní kvůli přetrvávající politické nejistotě ve Spojených státech. Ta se týká zákona o prevenci nucené práce Ujgurů a vyšetřování proti obcházení předpisů,“ uvedla agentura CEA.

Zdroje: pv-magazine, Vapol