Chemická látka na autosedačkách může zvyšovat riziko vzniku rakoviny

Podle nedávné studie jedné Americké chemické společnosti se na sedadla používá chemická látka, která může zvyšovat riziko vzniku rakoviny

Řízení motorového vozidla s sebou jistě nese určitou míru rizika, ale pouhé dýchání za jízdy mezi ně obvykle nepatří. Podle nedávné studie, kterou zveřejnila Americká chemická společnost, tomu tak být nemusí. Poukazuje na specifickou nehořlavou chemickou látku používanou na sedadlech vozidel, kterou společnost objevila ve vzduchu v kabinách automobilů. Pokud ji vdechujete, může zvyšovat riziko vzniku rakoviny.

Jak dopadla studie?

Dotyčnou chemikálií je tris (1-chlorisopropyl) fosfát, známý jednoduše jako TCIPP. Jedná se o nehořlavou přísadu běžně používanou v polyuretanové pěně, která se běžně používá na sedadla v téměř každém autě, které dnes jezdí po silnicích.

Studie se zúčastnilo 155 účastníků, kteří řídili vozidla z roku 2015 nebo novější. Aby se zjistily případné změny související s teplotami, provedlo se 101 testů v zimě a 54 testů proběhlo v létě.

TCIPP je chemická látka - jde o nehořlavou přísadu běžně používanou v polyuretanové pěně, která se běžně používá na sedadla v téměř každém autě
Chemická látka obsažená v sedadlech nese označení TCIPP

Výsledky byly poměrně jednoznačné. Plných 99 % vozidel vykazovalo stopy TCIPP ve vzduchu, což odpovídalo vzorkům pěny sedadel, v nichž se tato přísada objevovala. Při vysokých teplotách byla koncentrace TCIPP ve vzduchu dvakrát až pětkrát vyšší. Stručně řečeno, teplo podporuje odplyňování ze sedadel, čímž se do ovzduší dostává více této chemické látky.

Množství chemické látky TCIPP a její účinky

O jakém množství TCIPP přesně hovoříme? Studie zjistila 0,2 až 11 600 nanogramů na gram. Jeden nanogram je miliardtina gramu, takže jde o mimořádně malé množství. Toxikologická zpráva z roku 2023 však zjistila možné karcinogenní souvislosti mezi TCIPP a krysami. Takže i malá expozice by mohla být problematická.

To se částečně snaží zjistit i tato studie. Účinky chemických látek zpomalujících hoření se hodnotily v různých situacích. Podle vědců však automobilová sféra stále patří mezi „nedostatečně prozkoumaný zdroj“. AAA uvádí, že průměrný americký řidič stráví každý den hodinu v autě a koncentrované prostředí může být zhoršené vyššími teplotami.

Doporučení pro řidiče

Studie doporučuje otevřít okna, pokud parkujete venku, aby se snížila teplota v interiéru a zároveň se podpořilo lepší proudění vzduchu. Pomoci může také používání klimatizace a vyhýbání se nastavení recirkulace v interiéru.

V závěru studie se uvádí, že k úplnému pochopení rozsahu potenciálního nebezpečí v souvislosti s TCIPP v automobilech se musí provést další hodnocení.