Brazilský fotovoltaický systém oslaví 26

Prof. Ricardo Rüther, koordinátor Strategic Solar Energy Research Group na Federální univerzitě Santa Catarina (UFSC), instaloval brazilský solární energetický systém na univerzitě před 26 lety. V současnosti pracuje na zhruba 80 % svého jmenovitého výkonu.

Prof. Ricardo Rüther instaloval první brazilský fotovoltaický systém v centrálním kampusu Federální univerzity Santa Catarina (UFSC) v roce 1997. A to poté, co dokončil postdoktorát v oboru solární energetické systémy na německém Fraunhoferově institutu pro solární energetické systémy (Fraunhofer ISE) v německém Freiburgu.

Brazilský fotovoltaický systém oslaví 26

Systém o výkonu 2 kW se vybavil 2 kW měničem od německého Würth Elektronik (později jej nahradili jedním od SMA) a 78 fotovoltaickými moduly s výkonem 32 kW každý od Phototronics Solar Technik.

„Část stipendia institutu fungovala jako výzkumný grant. Ten umožňoval postgraduálním studentům vzít si fotovoltaické zařízení do svých domovských zemí, aby pokračovali ve výzkumu,“ řekl Rüther.

Do Brazílie přivezl generátor o výkonu 2 kW a v září letošního roku oslavil 26 let nepřetržitého provozu.

„Vzhledem k tomu, že dar fotovoltaického zařízení směřoval na Federální univerzitu Santa Catarina, musel rektor podepsat termín přijetí daru. A solární generátor se tak instaloval v univerzitní laboratoři,“ řekl.

Instalační postupy

Bez konkrétních finančních prostředků na nasazení systému se na instalaci postaral Rüther a další studenti univerzity.

„Neexistovaly žádné společnosti, které by to mohly nainstalovat, protože to nikdo předtím nedělal. Protože jsem před návratem do Brazílie strávil několik dní ve Phototronics, mohl jsem toto zařízení navštívit a naučit se některé instalační postupy,“ řekl. ,,Moduly jsme sami připevnili na kovovou konstrukci. Tu jsme vyrobili na míru, připevnili měniče ke stěnám a provedli všechna elektrická připojení za chodu.“

Jakmile se instalace dokončila, skupina požádala místního dodavatele energie o připojení fotovoltaického systému k elektrické síti.

„V té době se nepovolilo připojit fotovoltaický generátor k veřejné elektrické síti. A tak jsme získali první rozhodnutí o přístupu v Brazílii prostřednictvím oprávnění podepsaného prezidentem Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc). Což je distributor ve Florianópolis. A to proto, protože v roce 1997 to nebylo povoleno,“ řekl Rüther. ,,Prezident společnosti pověřil univerzitu připojením experimentálního výzkumného systému k veřejné elektrické síti, což byl v té době milník.“

Rüther strávil další tři roky jako postdoktorand. A to než se umístil na prvním místě ve veřejné soutěži univerzity a stal se přijat v roce 2000.

Nejstarší brazilský FV systém

,,Profesorem na UFSC jsem se stal až 1. února 2000. Tři roky jsem byl jako příjemce stipendia v prekérní situaci, kdy jsem musel stipendium každý rok obnovovat. A prokazovat tak výkon generátoru,“ řekl.

Od instalace fotovoltaického systému UFSC mluví s Greenpeace o udržitelných akcích. Ty mají upoutat pozornost společnosti na solární energii, bezpečnou, čistou, obnovitelnou a hojně dostupnou alternativu energie.

„Získali jsme dar ze státního programu rozvoje energetiky (Prodeem) na off-grid systém a bateriový úložný systém na satelitním ostrově Florianópolis, kde se nachází pevnost Santo. Antônio de Ratone, turistické místo, kde energii dodával dieselový generátor,“ řekl Rüther. ,,Abychom instalaci na ostrově provedli, požádali jsme o povolení od Institutu národního historického a uměleckého dědictví (IPHAN) a museli jsme provést studii vlivu na životní prostředí, která trvala rok.“

Greenpeace a univerzita uspořádaly 15. listopadu 1998 koncert na solární pohon, na kterém vystoupili místní hudebníci.

„A protože systém, který se nainstaloval na UFSC v Brazílii, měl jen něco málo přes rok, přiměli Celesca, aby nainstaloval tyč vedle pódia, které se připravilo pro tento koncert, a kompenzovalo energii, kterou 2 vodičový systém vygeneroval celý rok,“ řekl. ,,Po bezplatném koncertu, který se konal na sportovních hřištích areálu UFSC pro 25 000 lidí, vzali izolovaný systém na ostrov.“

Zdroj: pv-magazine, Vapol