Pravidla pro lékařský výzkum ve vesmíru

Existují předpisy pro lékařské experimenty na Mezinárodní vesmírné stanici. Něco takového ale zatím soukromým letům do vesmíru chybí. Odborníci nyní předkládají konkrétní návrhy.

Let do vesmíru škodí vašemu zdraví – zvláště pokud pobyt ve vesmíru netrvá jen pár hodin, ale mnoho týdnů či měsíců. Kosti astronautů křehnou. Svaly atrofují alarmujícím tempem bez tréninku. Zrakový výkon se rychle zhoršuje a dokonce i mozek znatelně trpí. Navíc je zde vyšší riziko rakoviny kvůli silné radiační zátěži ve vesmíru.

Na druhou stranu lety do vesmíru, zejména k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS), nabízejí fascinující příležitosti k pokroku v lékařském výzkumu na Zemi. Odpovídající experimenty tvoří značnou část experimentálního programu na dlouhodobých misích, například v oblasti výzkumu rakoviny a stárnutí.

Pro lékařské experimenty s lidskými testovacími subjekty na vesmírné stanici platí jasná pravidla. Jakýkoli relevantní experiment musí schválit Human Research Multilateral Review Board (HRMRB), dozorčí orgán se zástupci všech vesmírných organizací zapojených do ISS. „Jak ale provést takový výzkum na palubě komerčních letů, kde se jeví pobídky různé, se ve skutečnosti nezkoumalo,“ říká Michael Williams z University of Washington School of Medicine v Seattlu.

Navrženy čtyři základní principy (pravidla)

Williams a další odborníci nyní ve vědeckém časopise „Science“ požadují pravidla pro lékařské experimenty na soukromých letech do vesmíru. ,,Když se díváme do budoucnosti s větším počtem vesmírných cest a více účastníků komerčních vesmírných cest, musíme plánovat dopředu,“ říká spoluautorka Jennifer Fogarty z Centra pro vesmírnou medicínu na Baylor College of Medicine v Houstonu v Texasu. Vědecký výzkum ve vesmíru musí být „co nejbezpečnější a nejproduktivnější pro co nejvíce lidí“. Ve skupině expertů se nacházejí i zástupci soukromých vesmírných společností Axiom Space a Blue Origin, které soukromé lety nabízejí nebo chtějí nabízet.

Soukromý let do vesmíru: Studentka Anastatia Mayers vyhrála svůj let s Virgin Galactic v loterii
Soukromý let do vesmíru: Studentka Anastatia Mayers vyhrála svůj let s Virgin Galactic v loterii

Konkrétně odborníci navrhují čtyři základní principy:

  • Společenská odpovědnost: Komerční cestování vesmírem, tvrdí skupina, se umožnilo pouze díky značným veřejným investicím. Výzkum v oblasti komerčního cestování do vesmíru by proto měl být přínosem pro společnost jako celek. Zejména v počátcích komerčních vesmírných cest byly shromážděny poznatky, které byly zásadní pro bezpečnost budoucích misí a mohly zlepšit zdraví lidí na Zemi.
  • Vědecká dokonalost: Pro ochranu účastníků a zamezení plýtvání zdroji, se jeví třeba vyvarovat špatně navržených, duplicitních studií a studií s nízkou prioritou. To by vedlo pouze k „podřadným datům“. Špatná věda je špatná i pro podnikání soukromých vesmírných společností – mimo jiné proto, že existuje riziko odpovědnosti.
  • Proporcionalita: Riziko výzkumu musí být „co nejvíce minimalizováno a zváženo ve vztahu k očekávaným přínosům“ pro jednotlivé účastníky a společnost. Je třeba poznamenat, že bezrizikové lékařské postupy na Zemi by mohly vést k problémům ve vesmíru.
  • Globální odpovědnost: Z výhod průzkumu vesmíru by měli mít prospěch všichni. Vzhledem k tomu, že komerční cestování vesmírem je v současnosti z velké části koníčkem urostlých lidí, není to vlastně samozřejmost.

Helsinská deklarace Světové lékařské asociace

Zásadním dokumentem, který se zabývá etickými principy lékařského výzkumu, je Helsinská deklarace Světové lékařské asociace. Schválil se v roce 1964 a od té doby se opakovaně doplňuje, naposledy v roce 2013. Mimo jiné stanoví, že testované osoby musí mít vždy možnost se samy rozhodnout, zda se lékařských experimentů zúčastní. Kromě toho by měl mít blahobyt testovaného vždy přednost před zájmy vědy. Každý výzkumný projekt se navíc schválí nezávislou etickou komisí výzkumné instituce. Deklarace však nepředstavuje přímo závazný zákon a není výslovně uvedena v návrzích expertní skupiny.

Zdroj: spiegel, TowPoint