Zrušení letů v Dubaji: Povodně způsobily kolaps na jednom z největších letišť světa

Po několika dnech chaosu na mezinárodním letišti v Dubaji zveřejnil šéf Emirates otevřený dopis, ve kterém se omluvil za zrušení letů

Po několika dnech chaosu na mezinárodním letišti v Dubaji zveřejnil šéf letecké společnosti Emirates otevřený dopis. V něm se „co nejupřímněji omlouvá všem zákazníkům, kvůli zrušení letů a narušení cestovních plánů“.

Ať už vás postihlo zrušení letu v Dubaji, nebo jste se stali obětí rušení letů jinde, zde se dozvíte, jak získat odškodnění, na které máte nárok.

Zrušené lety a dlouhá zpoždění

Silné a bezprecedentní záplavy způsobily zrušení více než 1 000 letů a statisíce cestujících uvízly na letišti. Mnoho dalších příletů a odletů na letiště a z letiště bylo postiženo odkloněním a dlouhými zpožděními.

Emirates je největší leteckou společností, která z tohoto letiště létá. Její prezident Sir Tim Clark napsal: „Víme, že naše reakce nebyla zdaleka dokonalá. Uznáváme a chápeme frustraci našich zákazníků způsobenou přetížením, nedostatkem informací a zmatkem v terminálech. Uznáváme, že dlouhé fronty a čekací doby byly nepřijatelné,“ dodal.

Jaká je současná situace na mezinárodním letišti v Dubaji?

V pátek se na dubajském letišti zavedlo 48hodinové omezení kapacity příletů ve snaze omezit přeplněnost a odbavit část uvízlých cestujících.

Společnost Emirates musela dočasně pozastavit odbavování a přílety na svém letištním uzlu. Od pondělí však většinu operací otevřela.

Společnost Emirates musela dočasně pozastavit odbavování a přílety na svém letištním uzlu. Od pondělí však většinu operací otevřela
Kvůli povodním musela letecká společnost Emirates zrušit mnoho letů

Mnoho cestujících však stále uvízlo tisíce kilometrů od domova poté, co se zrušilo 12 letů, které měly přiletět v sobotu. Mezi zrušenými příchozími lety do Dubaje byly i lety z Austrálie, Indie a Jihoafrické republiky.

Obvykle dubajským letištěm denně projde přibližně 250 000 cestujících. Služba Flightradar24 však oznámila, že do čtvrtečních 15 hodin středoevropského času se zrušilo přibližně 1 145 letů. To je třetina běžného letového řádu.

Dubajské úřady tvrdí, že na letišti stále přetrvává problém s hromaděním zavazadel cestujících, a to i přes obnovení mnoha letových linek.

Jaká jsou vaše práva v případě zrušení letu?

Pokud Vás postihlo přerušení provozu na dubajských letištích, můžete požádat o odškodnění a nový let dvěma způsoby.

Bez ohledu na to, do které země cestujete, z které země cestujete nebo přesto cestujete, by letecké společnosti měly cestující informovat a poskytnout jim jídlo a ubytování (pokud si zpoždění vyžádá přenocování).

Pokud přilétáte z nebo do destinace EU, práva cestujících znamenají, že pokud je váš let při odletu zpožděný o dvě hodiny nebo více, musí vám letecká společnost poskytnout péči včetně stravy, občerstvení a v případě potřeby i ubytování.

Silné a bezprecedentní záplavy způsobily zrušení více než 1 000 letů a statisíce cestujících uvízly na letišti
Dubaj před pár dny zažila povodně

Pokud zpoždění znamená, že do cílové destinace dorazíte s více než tříhodinovým zpožděním, můžete mít rovněž nárok na finanční odškodnění. Její výše závisí na tom, jak daleko letíte.

Pokud váš let přilétá do EU z Dubaje a provozuje jej letecká společnost z EU nebo pokud odlétá z EU do Dubaje a provozuje jej jakákoli letecká společnost, vztahují se na vás práva cestujících v letecké dopravě v EU.

Pokud však let není pod EU, nevztahuje se na něj systém odškodnění za zpoždění letu, a to např. když letíte ze Spojeného království.

Montrealská úmluva

Většina leteckých společností má však podle Montrealské úmluvy smluvní povinnost nabídnout cestujícím možnost volby mezi pozdějším letem, náhradní dopravou nebo vrácením peněz.

Ověřte si, zda se Montrealská úmluva vztahuje i na vaši leteckou společnost. Mohli byste tak žádat o náhradu případných ztrát způsobených zpožděním letu.

Ať už se na vás vztahuje, nebo ne, vyplatí se prostudovat podmínky cestovního pojištění, protože může nabízet i omezené krytí zpoždění.

Co se stane, když vás letecká společnost nedopraví domů týž den?

Pokud si zpoždění letu vyžádá přenocování, musí letecká společnost zajistit a uhradit náklady na ubytování cestujících a také dopravu do místa ubytování a zpět.

Pokud si v případě zrušení letu nebo velkého zpoždění musíte cestu a ubytování zajistit sami, měla by vám letecká společnost přiměřené náklady proplatit.

Je důležité, abyste si uchovali kopie všech účtenek a také si rezervovali nejlevnější dostupnou alternativní letenku a hotel, aby vám letecká společnost mohla usnadnit uplatnění nároku.

Co se stane, když je váš let zpožděný o dvě nebo více hodin, ale ne přes noc?

Pokud má váš let zpoždění o více než dvě hodiny, máte nárok na pomoc, například na stravenky.

Pokud váš let dorazí se zpožděním více než tři hodiny, máte nárok na odškodnění také v případě, že letecká společnost zavinila události, jako jsou technické potíže nebo nadměrné rezervace.

Cestující také mohou získat plnou náhradu, pokud mají zpoždění delší než pět hodin a nechtějí již cestovat.

Případy s bezpečnostním rizikem

Odškodnění pravděpodobně nezískáte, pokud ke zpoždění došlo z důvodu, který letecká společnost nemohla ovlivnit, například kvůli špatnému počasí nebo bezpečnostnímu riziku.

Pokud se však počasí považuje za „extrémní“ (jako záplavy v Dubaji), situace se mění a vy můžete žádat o odškodnění.

Jak správně žádat o odškodnění

V případě zpoždění nebo zrušení letu byste měli o odškodnění požádat přímo leteckou společnost. Nevyužívejte však online služby pro odškodnění za let.

Třetí strany mají oprávnění si za své služby vzít procento z částky nároku. To znamená, že dostanete méně peněz.

Více informací získáte na internetových stránkách letecké společnosti nebo na jejím oddělení služeb zákazníkům.

Za určitých okolností můžete žádat o peněžní odškodnění. Neplatí to však v případě, kdy je zrušení nebo zpoždění letu způsobené „mimořádnými okolnostmi“. Jedná se o situace, které letecká společnost nemůže ovlivnit, jako například extrémní počasí v Dubaji.