Solární poptávka dosáhne 190 GW

Podle IEA (International Energy Agency) - Mezinárodní energetické společnosti má solární poptávka v letošním roce dosáhnout hodnoty téměř 200 GW

Solární poptávka dosáhne v letošním roce podle Mezinárodní energetická agentury (IEA) téměř 200 GW. Zahrnuje solární, větrnou energii a další technologie obnovitelné energie. Letos dosáhnou trojciferného celosvětového růstu, přičemž samotné fotovoltaické přírůstky mají dosáhnout právě 190 GW.

Nová zpráva Mezinárodní energetické agentury (IEA) naznačuje, že nové přírůstky kapacity obnovitelné energie letos poprvé celosvětově překročí 300 GW. A to s rostoucími obavami o změnu klimatu a energetickou bezpečnost, která vede k 8% nárůstu poté, co nová zařízení dosáhla téměř 295 GW v roce 2021.

IEA uvedla, že navzdory přetrvávajícím problémům v dodavatelském řetězci vyvolaných pandemií, stavebním zpožděním a rekordním cenám surovin a komodit se nárůst obnovitelných kapacit v roce 2021 celosvětově zvýšil o rekordních 6 %.

Solární poptávka podle IEA

IEA ve své nejnovější zprávě o trhu s obnovitelnými zdroji energie navrhuje, aby nová kapacita pro výrobu elektřiny ze solárních, větrných a dalších obnovitelných zdrojů v roce 2022 vzrostla na rekordní úroveň. Tudíž i solární poptávka. Konkrétně o více než 8 % ve srovnání s minulým rokem. Což je v porovnání téměř o 320 GW více s Čínou, Latinskou Amerikou a Evropskou unií v čele.

Výkonný ředitel IEA Fatih Birol uvedl, že ruská invaze na Ukrajinu přidala novou naléhavost k urychlení přechodu na čistou energii. Přičemž vlády stále více hledají využití energetické bezpečnosti obnovitelných zdrojů a výhod klimatu.

„Vývoj trhu s energií v posledních měsících, zejména v Evropě, znovu prokázal zásadní roli obnovitelných zdrojů při zlepšování energetické bezpečnosti. A to kromě jejich dobře zavedené efektivity při snižování emisí,“ řekl. „Omezení byrokracie, urychlení povolování a poskytování správných pobídek pro rychlejší zavádění obnovitelných zdrojů jsou některé z nejdůležitějších kroků. Ty mohou vlády podniknout, aby se vypořádaly s dnešní energetickou bezpečností a problémy trhu. A zároveň mohou zachovat možnost dosáhnout našich mezinárodních klimatických cílů.“

Očekává se, že solární energie má letos představovat 60 % nárůstu globální kapacity obnovitelných zdrojů. Přičemž IEA předpovídá uvedení 190 GW do provozu, což je 25% nárůst oproti minulému roku. Orgán se sídlem v Paříži uvedl, že projekty v energetickém měřítku představují téměř dvě třetiny celkové expanze fotovoltaiky v roce 2022. Většinou díky silnému politickému prostředí v Číně a EU, které vede k rychlejšímu zavádění.

Čína představovala v roce 2021 46 % celosvětového nárůstu kapacity obnovitelných zdrojů. Očekává se, že si svůj podíl na trhu z velké části udrží v letech 2022–2023. Chtějí toho dosáhnout s průměrným zprovozněním více než 140 GW ročně. Zejména díky rozsáhlému zavádění solárních PV.

Růst obnovitelných zdrojů

Růst obnovitelných zdrojů přichází navzdory zvýšeným cenám komodit a nákladů. IEA uvedla, že ceny mnoha surovin a náklady na dopravu mají od začátku roku 2021 rostoucí trend. Do března 2022 se cena polysilikonu fotovoltaické kvality více než zčtyřnásobila. Dále ocel vzrostla o 50 %, měď vzrostla o 70 %, hliník se zdvojnásobil. Náklady na dopravu vzrostly téměř pětinásobně.

„Ve srovnání s rokem 2020 odhadujeme, že celkové investiční náklady na nové fotovoltaické elektrárny a větrné elektrárny na pevnině mají být v roce 2022 o 15 – 25 % vyšší,“ uvedla IEA. „Narůstající náklady na dopravu nejvíce přispívají k celkovému růstu cen pobřežních větrných elektráren. U solární fotovoltaiky je dopad rovnoměrněji rozdělený mezi zvýšené ceny za dopravu, polysilikon a kovy.“

Předpověď do budoucna

IEA předpovídá, že náklady na solární fotovoltaiku zůstanou v letech 2022 a 2023 vyšší. Zejména před pandemií. IEA uvedla, že cenová konkurenceschopnost této technologie se ve skutečnosti zlepšila díky mnohem prudšímu nárůstu cen zemního plynu a uhlí.

„Náklady na nové solární fotovoltaické a větrné instalace zvýšily. Tím se zvrátil desetiletý trend snižování nákladů, ceny zemního plynu, ropy a uhlí rostly mnohem rychleji. Čímž se ve skutečnosti dále zlepšuje konkurenceschopnost obnovitelné elektřiny.“

Vyhlídky na nové přírůstky kapacity obnovitelné energie pro rok 2022 vypadají silně. IEA přesto varovala, že na základě současných politik „globální růst obnovitelné energie v příštím roce ztratí dynamiku“.

Předpokládá se, že solární fotovoltaika překoná v roce 2023 další rekord a dosáhne téměř 200 GW. Je to kompenzované očekávaným 40% poklesem expanze vodní energie a „malou změnou“ v přírůstcích větru.

Očekává se, že bez přísnějších politik má být množství přidané kapacity obnovitelné energie na celém světě v roce 2023 ve stagnaci. „Prognóza trhů s obnovitelnými zdroji pro rok 2023 a dále má nakonec záviset na tom, zda se v příštích šesti měsících zavedou a implementují nové a silnější politiky.“

zdroj: pv-magazine, Vapol