Solární nasazení dosáhne do roku 2030 1 TW

Předpokládá se, že v roce 2030 má být celkové globální solární nasazení 1 TW

Solární nasazení nabírá na obrátkách. Hlavní hráči v solárním průmyslu, jako je Longi Solar, očekávají zrychlení růstu v blízké budoucnosti.

Pokud máte pocit, jako by solární průmysl překročil významný milník, je to proto, že se tak stalo. Kumulativní průmyslové nasazení dosáhlo v určitém okamžiku v prvním čtvrtletí 1 TW instalované kapacity. A nyní, jen o pár měsíců později, nastává čas přejít od těchto úspěchů a zeptat se průmyslu: „Co pro nás uděláte do roku 2030?

Průmysl požaduje 1 TW solární energie, instalované každý rok, počínaje rokem 2030. Společnost Longi Solar, globální lídr ve výrobě solárních panelů, minulý týden na veletrhu InterSolar v Mnichově předpokládala, že globální nasazení solární energie dosáhne 1 TW ročně do 2030.

Růst solárního nasazení

Aby tento bod objasnil, časopis pv USA sestavil graf na základě údajů BloombergNEF o solárním nasazení od roku 1980 do 2021. Svislá osa ukazuje míru růstu v každém roce oproti předchozím třem letům. Na základě zaváděcího objemu 7 MW v roce 1980, děleno 20 MW objemu v roce 1983, jsme zaznamenali 286% nárůst. Což znamená téměř ztrojnásobení rozmístěné kapacity za tři roky. Toto je průměr, který viděl „pomalejší“ 127% až 286% růst v období 1983-2003. Ten se změnil v explozivní 224% až 661% růst od roku 2004 do roku 2013. Následně se ustálil na 156% až 224% růstu od roku 2014 do současnosti.

V letech 2004 až 2013 nastal explozivní růst solární kapacity, který byl mezi 224 až 661 %
Graf

Trendová čára ukazuje, že od roku 1980 pomalu zvyšujeme míru růstu nasazení. A pokud bychom skutečně zdvojnásobili náš objem nasazení každé tři roky od těch 7 MW postavených v 80. letech, postavili bychom někde mezi 100 GW a 114 GW kapacity v roce 2021 namísto ~183 GW, která se skutečně nasadila.

Při pohledu na tato čísla je snadné vidět, jak Longi a další dospěli ke svým projekcím. Několik skupin průmyslových analytiků uvedlo, že globální solární nasazení v roce 2021 má mít kapacitu 150 MW oproti 183 GW BloombergNEF. Počínaje nejnižším odhadem a za předpokladu, že se instalovaná kapacita musí každé tři roky zdvojnásobovat. Kapacita nasazená v blízké budoucnosti má být tedy obrovská:

2021 – 150 GW

2024 – 300 GW

2027 – 600 GW

2030 – 1,2 TW

zdroje: pv-magazine, Vapol