Škodlivé látky mezi dospívajícími: Jak omezit užívání těchto látek?

Odborníci varovali, že rozšířené užívání škodlivých látek mezi dospívajícími v Evropě představuje vážnou hrozbu pro veřejné zdraví

Odborníci varovali, že rozšířené užívání škodlivých látek mezi dospívajícími v Evropě představuje vážnou hrozbu pro veřejné zdraví. Podle nových údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) více než polovina patnáctiletých dospívajících alespoň jednou vyzkoušela alkohol. Každý čtvrtý dospívající zase vykouřil cigaretu nebo zkusil marihuanu.

Podle průzkumu, kterého se zúčastnilo téměř 280 000 dospívajících mužů i žen v Evropě, střední Asii a Kanadě, navíc každý pátý v posledních 30 dnech kouřil elektronickou cigaretu.

Průzkum se provádí jednou za čtyři roky

Studie Health Behaviour in School-aged Children Study (HBSC) se prováděna ve školách každé čtyři roky.

„Rozšířené užívání škodlivých látek mezi dětmi v mnoha zemích evropského regionu – i mimo něj – představuje vážnou hrozbu pro veřejné zdraví,“ uvedl v prohlášení Dr. Hans Kluge, regionální ředitel WHO pro Evropu.

Podle nových údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) více než polovina patnáctiletých dospívajících alespoň jednou vyzkoušela alkohol
Dospívající mají zkušenosti se škodlivými látkami

„Vzhledem k tomu, že mozek se vyvíjí i po dvacítce, je třeba dospívající chránit před účinky toxických a nebezpečných výrobků.“ Dále dodal a upozornil, že „cílený online marketing škodlivých výrobků“ je normalizuje.

Užívání elektronických cigaret

Studie zdůraznila, že užívání elektronických cigaret se celosvětově zvýšilo. Mezi dospívajícími se však objevil patrný trend „z nemalé části způsobený jejich vystavením online prostředí“.

Zemí s nejvyšším procentem dospívajících, kteří alespoň jednou v životě vyzkoušeli e-cigaretu, se stala Litva. Zde přibližně 60 % dospívajících ve věku 15 let kouřilo e-cigaretu.

Velká Británie e-cigarety dokonce v lednu zakázala
E-cigarety rovněž obsahují škodlivé látky

Nárůst užívání e-cigaret mezi mladými lidmi přiměl několik zemí k potírání vapingu, zejména jednorázových vapů. Např. Velká Británie e-cigarety dokonce v lednu zakázala.

Alkohol na prvním místě

Studie zjistila, že navzdory nárůstu vapování je mezi dospívajícími ve věku 11, 13 a 15 let nejčastěji užívanou látkou alkohol, přičemž 57 % patnáctiletých ho jednou vyzkoušelo a téměř 40 % uvedlo, že ho konzumovalo v měsíci před průzkumem.

„Navzdory poklesu užívání návykových látek (jako je konzumace alkoholu a kouření cigaret) v posledních letech některé údaje naznačují, že pandemie koronaviru mohla způsobit nový nárůst užívání,“ uvádí se ve zprávě.

Rozdíly mezi pohlavími se zmenšují

Historicky docházelo k častějšímu užívání návykových látek mezi chlapci a průzkum skutečně ukázal, že převládá užívání alkoholu a kouření cigaret mezi jedenáctiletými chlapci ve srovnání se stejně starými dívkami.

Ve věku 13 let se však rozdíly mezi pohlavími v případě konzumace alkoholu a opilosti v několika zemích a regionech snížily nebo zcela vymizely.

Konopí užívali více dospívající chlapci než dívky
Zkušenosti s marihuanou mají spíše chlapci než dívky

Mezi patnáctiletými je běžné, že dívky uvádějí častější užívání návykových látek než chlapci, což autoři zprávy popisují jako „podobný vzorec, jaký se v posledních dvou desetiletích objevil u kouření cigaret“.

Výjimkou se však stala konzumace konopí, které užívali více dospívající chlapci než dívky.

Co lze udělat pro zmírnění rizik?

Jedním z doporučení autorů zprávy má být zvýšení daní na výrobky, mezi které patří tabák, alkohol a elektronické cigarety.

Dalším navrhovaným opatřením má být omezení dostupnosti látek prostřednictvím zkrácení prodejní doby nebo míst prodeje a prosazováním věkového omezení výrobků.

Dalším navrhovaným opatřením má být omezení dostupnosti látek prostřednictvím zkrácení prodejní doby nebo míst prodeje a prosazováním věkového omezení výrobků
Aby se zabránilo mladistvým v užívání škodlivých látek, mohla by se na produkty zavést vyšší daň

V Evropě jsou nejkonkrétnějšími příklady tohoto typu politiky Finsko, Švédsko a Norsko, které mají státní monopol na alkoholické nápoje nad určitý podíl.

WHO rovněž doporučuje zákaz všech aromatických látek v tabákových výrobcích a jakéhokoli druhu reklamy.

Přínosné by mohlo být i pouhé oddálení věku konzumace alkoholu. Studie totiž ukázaly, že čím dříve se začne pít, tím vyšší je pravděpodobnost zneužívání alkoholu v dospělosti.