Populace tygrů vzrostla od roku 2015 o 40 %

Podle překvapivé zprávy Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) populace tygrů vzrostla od roku 2015 o 40 %

Překvapivá zpráva Mezinárodní unie pro ochranu přírody (IUCN) zveřejnila, že populace tygrů vzrostla od roku 2015 o 40 %. Nyní se počet tygrů pohybuje někde mezi 3 726 až 5 578 po celém světě. To znamená, že existuje více tygrů, než o kterých jsme dříve věděli, což je výsledkem zlepšení monitorování. Podle IUCN to také ukazuje, že globální populace tygrů „se zdá být stabilní nebo rostoucí“.

Populace tygrů roste

To, že populace tygrů vzrostla, je rozhodně dobrá zpráva, která může být důvodem k určité naději. Nicméně je tu několik výhrad. Ochranářské úsilí místních vlád, kde velké kočky žijí, je skutečně třeba považovat za důležité. Avšak „tento pokrok je křehký. Stále ztrácíme tygry z mnoha oblastí, zatímco v jiných jich přibývá,“ řekla Miquelle, koordinátorka programu Wildlife Conservation Society Tiger Program Dale.

Tygři jsou stále zařazení do kategorie „Ohrožení“ na Červeném seznamu IUCN. To je seznam, který monitoruje globální stav ochrany tisíců druhů. Musíme udělat hodně práce, i když výsledky jsou skutečně slibné, připouští Miquelle.

Hrozba ve formě pytláctví

Stále převládá pytláctví a fragmentace stanovišť, což pro tygry představuje hlavní hrozbu. Podle World Wildlife Foundation (WWF) se kvůli lidské činnosti ztratilo ohromujících 95 % jejich historického areálu. A když tygři ztratí své stanoviště, jsou nucení odejít a najít zdroje jinde. V praxi to často znamená, že o tyto zdroje musí soupeřit s lidmi, což má za následek ztráty na životech na obou stranách. Pytláctví tuto situaci ještě výrazně zhoršuje.

„Mezi hlavní hrozby patří pytláctví tygrů, pytláctví a lov jejich kořisti a fragmentace a ničení stanovišť v důsledku rostoucího tlaku zemědělství a lidského osídlení,“ uvádí se v prohlášení IUCN. „Rozšiřování a propojování chráněných oblastí, zajištění jejich efektivní správy a spolupráce s místními komunitami žijícími v tygřích biotopech a jejich okolí jsou pro ochranu tohoto druhu zásadní.“

Miquelle souhlasí a dochází k závěru, že „ačkoli máme před sebou ještě velmi dlouhou cestu, nové hodnocení ukazuje, že tygra lze zachránit, a že jejich populace může růst vzhůru. Ale abychom to dokázali, musíme nejprve změnit své vlastní způsoby.“

Zdroje: earthlymission, Towpoint