Počet lidí na Zemi dosáhne hranici 8 miliard

Počet lidí na Zemi se zvyšuje – podle OSN dosáhne hranici osmi miliard. V tomto století by světová populace mohla dosáhnout dalších dvou milníků.

Podle propočtů OSN počet lidí na světě přesáhne osm miliard. „Tento bezprecedentní růst se způsobuje postupným zvyšováním průměrné délky života v důsledku zlepšování zdravotní péče, výživy, osobní hygieny a medicíny. Je to také důsledek vysoké a přetrvávající porodnosti v některých zemích,“ uvedla nedávno Organizace spojených národů.

Je otázkou, zda světová populace v úterý 15. listopadu 2022 skutečně překoná osmimiliardovou hranici. Protože je nemožné sledovat statisíce narození a úmrtí denně, OSN zvolila pro Milník lidstva polovinu měsíce.

Počet lidí na Zemi má zpočátku pravděpodobně nadále růst, i když pomalejším tempem. OSN odhaduje, že do roku 2037 jich bude devět miliard. Podle předpovědí lidstvo přestane růst až od 80. let 20. století, kdy tam bude 10,4 miliardy lidí.

Populační trend

Lidé v Indii (obrázek symbolu): Země by mohla brzy předběhnout Čínu co do počtu obyvatel; Počet lidí na Zemi dosáhne hranice 8 miliard
Lidé v Indii: Země by mohla brzy předběhnout Čínu co do počtu obyvatel

Čistě matematicky řečeno, každých 0,48 sekundy přibude další dítě. Ti kteří právě zemřeli, jsou již započítáni.

Frank Swiaczny z Federálního institutu pro výzkum populace v souvislosti s globálním oteplováním řekl: „Více lidí nemusí nutně znamenat větší ekologickou stopu.“ Téměř polovina globálních emisí CO₂ se způsobuje deseti procenty světové populace s nejvyššími příjmy. Přičemž příspěvek nejchudší poloviny je zanedbatelný.

Zvláštní pozornost se věnuje vývoji v asijských zemích se zvláště velkým počtem lidí. Čína jako – stále – nejlidnatější země na světě čelí obrovským výzvám, protože porodnost v zemi s 1,4 miliardami lidí je po politice jednoho dítěte nízká. Indie s více než 1,3 miliardami lidí má vyšší porodnost a příští rok pravděpodobně předstihne Čínu. Růst se ale zpomaluje i v Indii.

V žádné jiné části světa se populace v dohledné době nezvýší tolik jako v některých částech Afriky. ,,Podle současných prognóz bude subsaharská Afrika nadále výrazně růst. Velká část budoucího růstu světové populace se má odehrávat v tomto regionu a v některých zemích Asie,“ řekl Swiaczny.

Na druhé straně země s vysokými příjmy, jako je Japonsko, v současnosti sklouzávají k negativnímu populačnímu trendu. Pro stabilní tempo růstu by proto země jako Německo musely spoléhat na migraci. OSN ve zprávě radí: ,,Všechny země, ať už zažívají čistý příliv nebo odliv migrantů, by měly podniknout kroky k usnadnění uspořádané, bezpečné, pravidelné a odpovědné migraci.“

Zdroj: spiegel, Vapol