Plovoucí FV pro drsné podmínky na moři

Mezinárodní výzkumný tým navrhl plovoucí FV systém, který údajně dokáže odolat výšce vln nad 10 metrů. Systém používá rozbočovače k ​​propojení jednoho kotvícího lana s více plovoucími moduly. To údajně zajišťuje dostatečnou konstrukční kapacitu a zároveň se vyhne potřebě příliš mnoha vyvazovacích linek.

Mezinárodní výzkumná skupina vyvinula nový koncept pro plovoucí fotovoltaiku. Ta údajně dokáže odolat výšce vln nad 10 metrů v drsných podmínkách na moři.

Systém obsahuje plovoucí fotovoltaické pole ve tvaru mřížky se čtyřmi solárními panely uspořádanými v konfiguraci se dvěma sklony. Tento design podle vědců snižuje zastínění a zatížení větrem při zachování aerodynamického profilu. Plováky jsou spojeny s nízkouhlíkovým kotvícím systémem pomocí úvazů, které kombinují elastomerové prvky a syntetická lana. Rozbočovače se používají k propojení jednoho kotvícího lana s více plovoucími moduly, poskytují strukturální kapacitu a snižují potřebu dalších uvazovacích lan.

,,Plovoucí FV pole jsou navzájem elektricky propojena prostřednictvím plovoucího propojení tvořeného standardními plováky,“ vysvětlili vědci. ,,Vygenerovaná energie bude přenášena do plovoucího transformátoru umístěného na boku pro snadný přístup přes lodě.“

Plovoucí FV systém

Plovoucí FV pro drsné podmínky na moři
Solární pole a připojené plováky

Výzkumná skupina provedla testy na zmenšeném modelu pole se dvěma orientacemi: 25 ° a 0 ° stupňů. Testy se prováděly za podmínek pravidelných a nepravidelných vln. Vědci uvedli, že pole vykazovalo vynikající pohybový výkon a poznamenali, že orientace 0 ° překonala orientaci 25 °, pokud jde o menší extrémní pohybové odezvy a nižší napětí při kotvení. Systém také nevykazoval žádný kontakt mezi sousedními moduly a podle výzkumníků sledoval vlny s omezeným přesahem vln.

,,Odhadli jsme náklady na koncept a jsme optimističtí, že je nákladově efektivnější než mnoho jiných offshore plovoucích konceptů,“ řekl výzkumník Zhiyu Jiang.

Vědci představili novou technologii plovoucí fotovoltaiky v „Návrhovém a modelovém testu plovoucího solárního fotovoltaického konceptu s měkkým připojením mřížky pro drsné podmínky na moři“. Ten se nedávno publikoval v Marine Structures. Tým zahrnuje akademiky z norské univerzity Agder, Metropolitní univerzity v Oslu i z Polytechnické univerzity v Madridu. Dále taky z Offshore and Marine Research Institute (LOOM) ve Spojeném království a norské inženýrské skupiny cDynamics AS.

Zdroj: pv-magazine, TowPoint