Agrovoltaika zajistí energii a jídlo pro všechny

Agrovoltaika zajistí lidem přinejmenším dvě zásadní potřeby, a to energii a potraviny. Je to cesta, jak uživit rostoucí světovou populaci

Agrovoltaika zajistí lidem přinejmenším dvě zásadní potřeby, a to elektrickou energii a potraviny. Solární energie poskytuje obnovitelnou energii potřebnou ke zmírnění dopadů změny klimatu a zároveň uspokojuje celosvětovou poptávku po energii. A plodiny pěstované společně se solárními elektrárnami pomáhají uživit rostoucí světovou populaci. Ta se podle OSN do roku 2050 rozroste na téměř 10 miliard lidí.

Výzkumníci z Cornellovy univerzity v Ithace ve státě New York zjistili, že sója vysazená pod solárními moduly vysokými 3,9 metrů může pozitivně ovlivnit teplotu panelů a mikroklima na farmách
Sója vysazená pod solárními moduly vysokými 3,9 m může pozitivně ovlivnit teplotu panelů

Výzkumníci z Cornellovy univerzity v Ithace ve státě New York zjistili, že sója vysazená pod solárními moduly vysokými 3,9 metrů může pozitivně ovlivnit teplotu panelů a mikroklima na farmách. Tím pádem se může zvětšit množství takto vypěstovaných plodin. Do budoucna to může znamenat větší produkci potravin, která pomůže nasytit rostoucí populaci po celém světě.

Agrovoltaika zajistí více energie a potravin

Výzkumníci z Cornellovy univerzity zkoumali agrovoltaiku, aby zjistili, zda je oprávněný názor, že na společně umístěných lokalitách dojde k velkým kompromisům mezi produkcí potravin a energie. Jejich studie ukázala, že solární a rostlinná výroba nemohou existovat pouze vedle sebe, ale že společné umístění zlepšuje mikroklima farem a povrchovou teplotu solárních modulů.

Nový model mikroklimatu založený na CFD

Výzkumníci vyvinuli model mikroklimatu založený na výpočetní dynamice tekutin (CFD). Vyhodnotili jej na základě experimentálních dat a zkoumali vliv výšky panelů, odrazu světla (albedo) a množství odpařované vody (evapotranspirace) na fotovoltaickém stanovišti. Své výsledky publikovali v časopise Applied Energy.

„Nyní máme poprvé k dispozici fyzikálně založený nástroj pro odhad nákladů a přínosů společného umístění solárních panelů a komerčního zemědělství z hlediska zvýšení účinnosti přeměny energie a životnosti solárních panelů,“ uvedl hlavní autor Henry Williams, doktorand na katedře inženýrství Cornellovy univerzity.

Pokus se sójovými boby vyšel

Tým demonstroval agrovoltaické zařízení se sójovými boby rostoucími pod solárními moduly namontovanými ve výšce asi 3,9 m. Výsledkem projektu se stalo snížení teploty solárních modulů až o 10 °C. Stalo se tak ve srovnání se solárními farmami namontovanými jen 49 cm nad holou půdou.

Zdroje: pv-magazine, Vapol