Nízké ceny surovin podporují nižší ceny elektromobilů

V USA, kde je cesta k elektrifikaci mnohem složitější, se vliv nízkých cen surovin skutečně projeví až koncem desetiletí

V zemích, kde se elektromobily úspěšně začleňují do běžného života, jako je např. Čína, je cenová dostupnost neoddělitelně spjata s nízkými cenami surovin. V USA, kde je cesta k elektrifikaci mnohem složitější, se vliv nízkých cen surovin skutečně projeví až koncem desetiletí. Těmito otázkami se zabýval výzkum Mezinárodní rady pro čistou dopravu.

Prudký nárůst poptávky po některých minerálech

Baterie pro elektromobily jsou drahé. Ke svému fungování potřebují mimo jiné kritické minerály, jako např. lithium, nikl, mangan a grafit. Poptávka po lithiu v posledních několika letech prudce vzrostla. A to dokonce až tak moc, že se mu často říká „bílé zlato“.

Rostoucí obavy o životní prostředí v souvislosti s fosilními palivy a nové politiky způsobily celosvětový nápor na bílé zlato. Vlády a výrobci OEM se tak snaží vytěžit a rafinovat lithium pro elektromobily a další průmyslové aplikace.

Zvýšená těžba a rafinace lithia

V současné době se světová poptávka po lithiu uspokojuje převážně prostřednictvím povrchových dolů v Austrálii a odpařovacích rybníků v Jižní Americe, v tzv. „lithiovém trojúhelníku“. Trojúhelník tvoří Argentina, Bolívie a Chile. To by se však v příštích letech mohlo změnit.

Spojené státy výrazně zvyšují své kapacity na těžbu a rafinaci lithia. Údaje ICCT ukázaly, že v USA a v zemích, s nimiž mají „stávající a potenciální“ obchodní dohody, probíhá více než 100 projektů těžby a rafinace lithia v kombinaci.

Odhady pro USA

Nyní máme k dispozici čísla, která ukazují, jak velký dopad by mělo zvýšení místní produkce lithia.

Podle jednoho z odhadů ICCT by Spojené státy do roku 2032 potřebovaly přibližně 340 kilotun ekvivalentu uhličitanu lithného ročně pro lehké elektromobily. Očekává se, že USA a jejich obchodní partneři vyprodukují několikanásobně více.

Do roku 2025 se předpokládá, že těžební a rafinační kapacity dosáhnou 1 310 kt/rok, resp. 1 030 kt/rok. Do roku 2032 by se obě tyto kapacity měly zvýšit na více než 2 000 kt/rok.

V současné době se USA podílejí na světových zásobách lithia necelými 2 %. Do roku 2032 se očekává nárůst na 17 %.

Ačkoli výše uvedené údaje označují celosvětovou produkci lithia, očekává se, že USA zajistí takovou úroveň nabídky, která výrazně převýší poptávku, a tím pádem se ceny opět sníží. I podle nejkonzervativnějších odhadů má být nabídka lithia pro lehká a komerční elektrická vozidla vyšší než poptávka. Podle ICCT by poptávka představovala 17-33 % oznámené nabídky.

Sníží se náklady na výrobu baterií?

Úměrně tomu by se musela zvýšit i nabídka dalších kritických nerostů, jako např. nikl, mangan a grafit. Pokud se tak stane, mohlo by to vést k cenově dostupnějším bateriím, a tím i k cenově dostupnějším elektromobilům. Podle jednoho z odhadů se očekává, že náklady na úrovni balení klesnou ze 2900 Kč za kWh v roce 2023 na přibližně 2100 Kč za kWh v roce 2027 a 1600 Kč za kWh v roce 2032.

To znamená, že průměrný nový elektromobil s dojezdem 500 km by podle ICCT stál v letech 2028-2029 stejně jako ekvivalentní vůz na benzinový pohon.

Zatím jde o výzkum, nikoli plán

Tento časový rámec se zdá být ve vzdálené budoucnosti a továrny na výrobu baterií teprve vznikají. Pravděpodobně by trvalo nějakou dobu, než by začaly pracovat na plnou kapacitu.

Za zmínku také stojí, že tyto prognózy vycházejí z aktuálně navrhovaných norem pro více znečišťujících látek, které navrhuje Agentura pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency) na období 2027-2032. Tyto normy také vyžadují, aby 67 % nových lehkých užitkových vozidel jezdilo do roku 2032 na elektřinu.

Administrativa prezidenta Bidena hodlá po měsících lobbování ze strany automobilových skupin, prodejců a výrobců originálního vybavení tyto směrnice EPA zmírnit. To by mohlo změnit i rychlost poklesu cen baterií, a tedy ovlivnit, jak brzy si pořídíte elektromobil, který bude dokonale odpovídat vašemu rozpočtu a potřebám.

Zdroje: insideevs, Vapol