NHTSA neřeší závady dostatečně rychle

NHTSA

Takový je závěr studie o postupu federální bezpečnostní agentury (NHTSA) při svolávání a vyšetřování závad.

Zjistit, co je s vozidlem špatně – potenciálně špatně – v dnešní době trvá dlouho. Podle generálního inspektora ministerstva dopravy (DOTIG), který nedávno zveřejnil auditní zprávu o tom, proč trvá Národnímu úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) tak dlouho analyzovat bezpečnostní závady – zkrátka takové řešení zabere spoustu času.

Podstatou čtyřiceti stránkové zprávy je, že NHTSA provedla určitá zlepšení ve svých procesech, ale musí udělat mnohem více.

Než rozebereme podrobnosti zprávy s názvem „Úřad NHTSA plně nezavedl a neuplatňuje svůj proces analýzy bezpečnostních závad“, připomeňme si, proč je důležité porozumět tomu, jak úřad NHTSA provádí svá šetření a stahování vozidel z trhu. Jedním ze známých nedávných případů závažné bezpečnostní závady byl případ vadných nafukovačů airbagů Takata. Zahynulo 24 lidí a více než 400 se zranilo. Generální inspektor ministerstva dopravy chce, aby NHTSA urychlila proces shromažďování informací a analýzy. Takto se může zabývat podobnými bezpečnostními závadami, a v budoucnu se vyhne situaci, kdy počet obětí dosáhne podobné úrovně.

NHTSA nevyšetřuje dostatek závad

Pro účely zprávy se ministerstvo dopravy konkrétně zaměřilo na Úřad pro vyšetřování závad (ODI) NHTSA. Důvod je jednoduchý. Hraje klíčovou roli tím, že shromažďuje a analyzuje příslušné informace, vyšetřuje potenciální závady, identifikuje nebezpečná motorová vozidla a součásti vybavení motorových vozidel a řídí proces stahování z trhu. ODI zavedl v letech 2016 a 2020 nové postupy, včetně restrukturalizace svého úřadu a modernizace softwaru, který používá k ukládání a analýze dat. To však nestačilo k odvrácení řady ostrých kritik ze strany DOTIG. ODI neplnil cíle v oblasti včasnosti. Dále nenahrával včas dokumenty na své veřejné internetové stránky, nemá integrovaný informační systém pro vyšetřování bezpečnostních závad a procesy stahování výrobků z trhu. A konečně ODI „důsledně nedodržuje své postupy pro eskalaci problémů a postrádá pokyny pro další před vyšetřovací úsilí“.

Jinými slovy, NHTSA se musí zlepšit.

Výrobci jsou jednoduše rychlejší

Zpráva uvádí podrobnosti k těmto kritickým připomínkám. Například u posledního bodu – eskalace problémů. Ministerstvo dopravy zjistilo, že ODI důsledně nedodržuje postupy pro určení, které problémy si zaslouží vyšetřování. V roce 2019 například úřad NHTSA obdržel 75 267 stížností spotřebitelů a 32 482 z nich vyžadovalo „další věcné přezkoumání“. V tomto roce vydala NHTSA 966 svolávacích akcí, ale ODI zahájil pouze 88 šetření.

Hlavním důvodem tohoto nízkého počtu šetření je zčásti to, že výrobci automobilů se rozhodli zahájit některá svolávací akce dříve, než ODI zahájila vlastní šetření. Podle DOTIG tento systém dobře zapadá do měření úspěšnosti ODI, protože se „počítá podle počtu každoročně svolávaných vozidel, nikoli podle počtu vyšetřovaných potenciálních bezpečnostních závad“.

DOTIG předložil tucet doporučení k bezpečnému urychlení a NHTSA uvedla, že s deseti z nich souhlasí. NHTSA tak trochu souhlasila s dalším (způsoby, jak splnit cíle včasnosti) a nesouhlasila se zprávou DOT o vypracování konzistentních pravidel pro jednání s výrobci o bezpečnostních závadách. Vzhledem k reakci NHTSA DOTIG uvedl, že považuje „všech 12 doporučení za vyřešená, ale otevřená do doby jejich realizace“.

Zdroj: caranddriver, Vapol