Nalezeni žijící příbuzní lebek z německé kolonie

Pozůstatky oběti genocidy z let 1904-1908 v německé jihozápadní Africe

Vědci zkoumali více než tisíc lebek z bývalé německé koloniální oblasti Německé východní Afriky – výsledkem je „malý zázrak“.

Vědcům se pomocí analýz DNA poprvé podařilo prokázat jasné vztahy mezi lidskými pozůstatky z Tanzanie a živými lidmi. Žijící příbuzní byli nalezeni pro tři lebky v antropologické sbírce v Německu, jak v Berlíně informovala Nadace pruského kulturního dědictví (SPK).

Bezejmenné lidské lebky

Rozsáhlý projekt začal již v roce 2017, v rámci kterého se zkoumalo více než tisíc bezejmenných lidských lebek z bývalé německé koloniální oblasti Německé východní Afriky. Více než 900 lebek lze přiřadit k dnešním oblastem Rwandy, Tanzanie a Keni.

Nadace pruského kulturního dědictví sídlí v Berlin Tiergarten; Nalezeni žijící příbuzní lebek z německé kolonie
Nadace pruského kulturního dědictví sídlí v Berlin Tiergarten

U osmi lebek se shromáždily „dostatečné informace“, takže hledání konkrétních potomků vypadalo slibně. Genetická data lebek se pak porovnala s DNA ze vzorků slin možných potomků. Za tímto účelem se získaly vzorky od deseti žijících lidí z Tanzanie.

,,Malý zázrak“: Prokázané biologické vztahy s potomky

U jedné lebky se nalezla úplná shoda s dnes živým mužem. Titul „Akida“ vyražený na lebce byl pro výzkumníky užitečný. To naznačovalo, že zesnulý mohl být hlavním poradcem Mangi Melise (1866-1900), vůdce lidu Chagga. Dohoda tento předpoklad potvrdila.

U další rodiny – rovněž z lidu Chagga v současné Tanzanii – se identifikovala téměř úplná shoda otcovských linií ve dvou dalších z osmi zkoumaných lebek. Přímý biologický vztah v nepřerušené otcovské linii je v těchto případech přinejmenším ,,pravděpodobný“, uvedl.

,,Nalezení takové shody je malý zázrak a pravděpodobně zůstane ojedinělým případem i přes nejpečlivější průzkum původu,“ vysvětlil prezident SPK Hermann Parzinger. Příbuzní a vláda Tanzanie se musí neprodleně informovat.

Lebky shromáždili badatelé v době Německé říše v letech 1871 až 1919. Studie o nich sloužily v té době k podpoře rasistických myšlenek.

Lebky, původně uložené v Berlin Charité, se předaly SPK v roce 2011. Vyčistily se a konzervovaly ve zdlouhavém procesu. Na následující identifikaci se podíleli výzkumníci z celé řady oborů.

Německá říše udržela kolonie až do svého konce. Největší byly Německá východní Afrika, Německá jihozápadní Afrika a Kamerun v západní Africe. Existovaly i další oblasti, například v Pacifiku. Po porážce v první světové válce musely všechny kolonie postoupit podle ustanovení Versailleské smlouvy.

Zdroj: spiegel, Vapol