Inteligentní mazlíčci: psi chápou, co je to frisbee

Sedni, lehni, zůstaň: Psi se mohou naučit určitá slova a podle toho se chovat. Nyní studie naznačuje, že jejich chápání jde mnohem dále.

Pro mnoho majitelů je jejich vlastní pes nejinteligentnější ze všech. Jeví se poměrně snadné získat dojem, že lidé hrubě přeceňují svá zvířata. Ale studie nyní naznačuje, že psi se dokonce zásadně podceňují. Podle vědců zvířata vědí, že určitá slova označují určité předměty – a tedy co je to míč nebo frisbee.

,,Váš pes rozumí víc, než připouští,“ řekla podle prohlášení hlavní autorka Lilla Magyari z Eötvös Loránd University v Maďarsku. ,,Inteligentní psi se nejen naučí určité chování pro určitá slova, ale dokážou skutečně porozumět významu jednotlivých slov, jako to děláme my lidé.“

Měření mozkové aktivity pomocí EEG

Inteligentní mazlíčci: psi chápou, co je to frisbee
Pes s EEG: Experimenty s 18 psy a jejich majiteli

Vědci experimentovali s 18 psy. Příslušní majitelé řekli svým zvířatům slova pro hračky, které znali. Potom psům ukázali buď přesně tu hračku – nebo jiný předmět, který tomu termínu neodpovídal. Vědci zaznamenali mozkovou aktivitu pomocí EEG, které nalepili na hlavy psů.

Výsledek: Vzorec v mozku se měnil v závislosti na tom, zda se psovi ukázál vhodný nebo jiný předmět. Když psi slyšeli známá slova, mozková aktivita naznačovala, že aktivují odpovídající paměť, hlásí tým.

Výsledky hovořící o inteligentních mazlíčcích

Mozkové aktivity zvířat se v tomto ohledu podobají těm lidským. Říká se, že jsou obecně považována za důkaz, že slova jsou pochopena a spojena s příslušnými předměty. Vědci také uvádějí, že našli větší rozdíl v těchto vzorcích pro slova, která psi již dobře znali. Z toho také vyvozují, že zvířata chápou předměty.

,,Nezáleží na tom, kolika věcným slovům pes rozumí,“ řekla spoluautorka Marianna Boros. V každém případě mozková aktivita známých předmětů naznačuje, že psi obecně mají schopnost je rozpoznat – „a ne jen pár výjimečných jedinců, kteří znají jména mnoha předmětů“. Vědci výsledky prezentovali v časopise „Current Biology“.