Encephalitis Letargica: Záhadná nemoc, která se objevila po 1. světové válce

Nemoc s názvem Encephalitis letargica, známá také jako ospalá chřipka, byla záhadná nemoc, která se šířila ve světě mezi lety 1916 a 1927

Nemoc s názvem Encephalitis letargica, známá také jako ospalá chřipka, byla záhadná nemoc, která se šířila ve světě mezi lety 1916 a 1927 po celém světě. Tato záhadná nemoc postihovala mozek, přičemž nejtěžší případy končily úplnou imobilitou a neschopností mluvit.

Zhruba třetina postižených akutními stádii zemřela, zatímco tisíce jiných žily v letargickém stavu. Tento stav často přecházel v postencefalitický parkinsonismus, připomínající Parkinsonovu chorobu. Tyto choroby však spolu nejsou nijak příbuzné.

Symptomy onemocnění

Symptomy onemocnění zahrnovaly bolesti v krku, horečku, následovanou vážnou letargií, třesem, škytavkou. Mezi další symptomy patřily ještě tiky, cukání a poruchy pohybu očí. Někteří nakažení říkali, že je „pálí mozek“.

Postižení, kteří chorobu přežili, se často po několika dnech či týdnech uzdravili. Mnozí však upadli do hluboké letargie, neodpovídali na podněty okolí, trpěli psychotickými záchvaty a poruchami chování.

Objev „záhadné“ nemoci

Baron Constantin von Economo byl jedním z prvních lékařů, kteří tuto nemoc popsali a pojmenovali. První případy nákazy pozoroval na psychiatrické klinice ve Vídni v roce 1916. Nemoc se poté rychle šířila po celém světě, postihujíc přibližně 1 až 5 milionů lidí všech věkových skupin, zejména mladé lidi.

Lékař Von Economo popsal postižené mladé lidi jako senilní, s dementním výrazem a slintajícími ústy, což považoval za nanejvýš strašlivý pohled. Pandemie nemoci Encephalitis letargica skončila v 30. letech 20. století stejně rychle, jak začala. Příčina nemoci zůstává i do dnešních dní neznámá.

Diskutuje se o tom, zda šlo o virové či bakteriální onemocnění, s teorií, že imunitní systém reaguje na streptokokovou infekci útokem na mozkové buňky.

Slavný neurolog a objevitel nemoci

Constantin von Economo se narodil v Rumunsku do zámožné rodiny, vystudoval medicínu a specializoval se na neurologii a psychiatrii. Byl vynikajícím vědcem a vášnivým letcem, který zemřel v roce 1931. Jeho práce na poli neuroanatomie a studium mozkové kůry měly trvalý vliv na neurovědu.

Zdroje: knihovna.lf2.cuni.cz, Wikipedia, Britannica, Vapol