DNA slonů – pomoc k odhalení pašerácké sítě

Každý rok zemře až 50 000 slonů, protože zločinci prodávají slonovinu. Nový výzkum ale ukazuje, že samotné zuby by mohly pomoci odhalit zločiny.

Informace dřímají v klech slonů, zakódované ve vláknech DNA. Vědci nyní chtějí tuto genetickou informaci využít k boji proti nelegálnímu obchodu se slonovinou.

Za tímto účelem výzkumný tým prozkoumal DNA 4 320 sloních klů zabavených při celkem 49 operacích vymáhání práva v letech 2002 až 2019. Ve dvanácti afrických zemích bylo zabaveno celkem 111 tun slonoviny.

Každý rok jsou kvůli slonovině zabity pytláky tisíce afrických slonů
Pytláci a sloní kly

Podle autorů studie by spojení výsledků vyšetřování DNA s údaji, které mají k dispozici orgány činné v trestním řízení o sítích zločineckého obchodování, mohlo poskytnout cenné informace o strukturách a oblastech používaných pytláckými a pašeráckými organizacemi. Hodnocení se publikuje v časopise Nature Human Behaviour.

Pomáhá srovnání s údaji Kot

Vědci zkoumali zabavené zásilky slonoviny na vztahy mezi zabitými zvířaty. Dokázali identifikovat rodiče, potomky, úplné a nevlastní sourozence. Aby vědci zjistili, odkud sloni pocházejí, použili DNA ze sloního trusu sesbíraného z celé Afriky. Pomocí těchto fekálních dat byli schopni vytvořit genetickou referenční mapu různých populací. Analýza DNA klů umožnila identifikovat zeměpisnou polohu, kde byli sloni pytláky zabití. Znalost lokalit lze zase spojit se znalostí zabavených dodávek a zapojených zločineckých sítí.

„Zjistili jsme, že za export většiny velkých zásilek slonoviny je zodpovědný malý počet nadnárodních zločineckých organizací,“ řekl environmentální forenzní vědec Samuel Wasser, hlavní autor studie. Pravděpodobně existuje méně než šest takových organizací – a pytláci se stále vracejí ke stejné sloní populaci.

Slon, Pachyderm, Kly, Zblízka
Slon a kly

Slonovina slonů se většinou posílá

Vývoz slonoviny obvykle probíhá lodí. Většina slonoviny se zasílá ve velkých zásilkách o hmotnosti až 10 tun, ukrytá pod zbožím překračujícím světové oceány na kontejnerových lodích. Podle vědce Wassera se v současnosti největší množství slonoviny pašuje z Ugandy přes námořní přístav Mombasa. Často se používají také přístavy v Keni a Nigérii.

Pro studii se studovaly dva druhy slonů – savana a sloni pralesní, kteří žijí na africkém kontinentu. Třetí druh slona na světě, slon asijský, nebyl do studie zahrnut. Mnoho klů pocházelo ze slonů upytlačených v přeshraniční chráněné oblasti Kavango-Zambezi. Tato oblast zahrnuje části pěti států, Botswany, Namibie, Zambie, Angoly a Zimbabwe. Žije tam 230 000 ze zbývajících 400 000 afrických slonů.

Nelegální obchod se slonovinou měl drastický dopad na populace zvířat. „Ročně ztrácíme až 50 000 afrických slonů,“ řekl Wasser.

Dítě, Afričan, Chudý, Chudoba, Sirotek, Afrika, Portrét
Afrika

Studie zviditelňuje souvislosti mezi exportem slonoviny

Do studie se zapojil také John Brown, detektiv amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti. Řekl, že forenzní analýza DNA poskytla plán pro mezinárodní společné vyšetřování. „Pomáhá nám to spolupracovat s našimi mezinárodními donucovacími orgány tím, že je informuje o vazbách mezi jednotlivými zabaveními,“ řekl zvláštní agent Brown.

Obchod se slonovinou má celosvětový zákaz od roku 1989. Ale pašování pokračuje. Poptávka je největší v Asii.

Zdroj: spiegel.de, Vapol.cz