Antiplastová houba

Plast se šíří po světových oceánech a dostat ho ven není snadné. Vědci v odpadcích identifikovali houbu, která dokáže rozložit určité částice – za jedné podmínky.

Staré lahve, obaly, rybářský odpad: v oceánech se hromadí obrovské množství plastového odpadu. Nyní vědci chtějí identifikovat protijed: Parengyodontium album. Houba, která podle mořských biologů rozkládá částice plastového polyethylenu (PE).

Identifikace antiplastové houby

Protijed na záplavu plastů vědci zkoumali už dlouho. Skupina vedená týmem z Královského nizozemského institutu pro námořní výzkum (NIOZ) hledala v severním Pacifiku mikroby, které by mohly potenciálně rozkládat plasty. Tým sbíral plastový odpad a zkoumal mikroby na něm žijící v laboratoři. Pěstovali jej na speciálních plastech, které se potáhly izotopem uhlíku.

Našli Parengyodontium album, houbu, která dokáže rozkládat částice plastového polyethylenu (PE). Což je látka, která je zvláště běžná v mořských troskách. ,,Tyto takzvané izotopy zůstávají detekovatelné v potravním řetězci,“ uvedla hlavní autorka Annika Vaksmaa z NIOZ podle prohlášení. ,,Jeví se jako značka, která nám umožňuje sledovat, kam jde uhlík.“

Antiplastová houba
Plastová láhev před Kalifornií: Lidstvo zasypává svět plasty

Podle skupiny žije Parengyodontium album v tenkých vrstvách na mořských troskách spolu s dalšími mořskými mikroby. Jedná se o čtvrtou mořskou houbu, o které se ví, že rozkládá plasty. Bakterie se také považují za naději v boji proti odpadu. Několik typů je již známo a údajně dokážou rozložit plast, alespoň teoreticky.

Rozhodující je sluneční světlo

Laboratoř také ukázala, jak rychle – nebo pomalu – může antiplastová houba rozkládat PE: za den vytvoří 0,044 % kousku plastu. ,,Většina PE, který Parengyodontium album používá, se přeměňuje na oxid uhličitý, který houba vylučuje,“ řekl Vaksmaa. Přestože je CO₂ skleníkový plyn, skupina to nevidí jako problém: množství uvolňované houbami je přibližně stejné jako množství, které uvolňují lidé při dýchání.

Aby se houba stala aktivní, musí se zřejmě splnit podmínka. ,,V laboratoři P. album rozkládá pouze PE, který se alespoň krátkou dobu vystavil UV záření. To znamená, že houba v moři dokáže rozložit pouze plast, který zpočátku plave blízko hladiny,“ řekl Vaksmaa. ,,UV světlo samo mechanicky rozkládá plasty, ale naše výsledky ukazují, že také usnadňuje biologickou degradaci plastu mořskými houbami.“ Velké množství různých plastů se však před vystavením slunečnímu záření ponoří do hlubších vrstev. Tady P. album nemohlo pomoci.

Výsledky se zveřejnily minulý týden v časopise Science of The Total Environment.