Vysoká úroveň znečištění jemným prachem vede k předčasné smrti

Znepokojivá čísla ze Singapuru: Podle studie lze 135 milionů úmrtí na celém světě během několika desetiletí připsat nadměrnému znečištění částicemi. Vysokou úrovní postižení trpí zejména jeden kontinent.

Podle nové studie způsobilo znečištění částicemi v letech 1980 až 2020 celosvětově přibližně 135 milionů předčasných úmrtí. S více než 98 miliony mrtvých se stala nejvíce zasažena Asie, uvedla technologická univerzita Nanyang (NTU) v Singapuru. Většina lidí zemřela předčasně v důsledku pevných částic v Číně a Indii, následuje Pákistán, Bangladéš, Indonésie a Japonsko.

Špatná kvalita vzduchu i vysoká úroveň znečištění jemným prachem

Jemný prach vzniká především lidskou činností. Vzniká mimo jiné z emisí z elektráren, továren a topných systémů a také ze silniční dopravy. Může být ale i přírodního původu, například v důsledku lesních požárů a písečných bouří.

Vysoká úroveň znečištění jemným prachem vede k předčasné smrti
Zejména v čínské metropoli Pekingu lidé trpí vysokou mírou znečištění jemným prachem

Zdraví škodlivý je zejména takzvaný jemný prach PM 2,5. Tyto zvláště malé jemné prachové částice o průměru menším než 2,5 mikrometru se mohou při vdechnutí dostat hluboko do plic. A odtud pak snadno do krevního oběhu. Způsobují kardiovaskulární a respirační onemocnění, jako je astma a rakovina plic.

Povětrnostní jevy, jako je El Niño, situaci zhoršují

Mezi lety 1980 a 2020 lze podle singapurské studie zveřejněné v odborném časopise „Environment International“ statisticky připsat přibližně 135 milionů předčasných úmrtí, k vůli znečištění částicím. Vědci klasifikovali jako předčasné jakékoli úmrtí, ke kterému došlo před průměrným věkem a bylo způsobeno nemocemi, kterým lze předcházet nebo je léčit.

Podle studie meteorologické jevy jako El Niño zvýšily počet předčasných úmrtí o 14 %, protože způsobily koncentraci škodlivin ve vzduchu. ,,Naše výsledky ukazují, že změny v klimatických vzorcích mohou zhoršit vysokou úroveň znečištění ovzduší,“ řekl profesor Steve Yim, který studii vedl. To by zase mohlo vést k většímu počtu předčasných úmrtí.

Pro rozsáhlou studii vědci vyhodnotili mimo jiné satelitní údaje americké vesmírné agentury NASA, údaje o počasí od americké meteorologické a oceánografické agentury (NOAA) a údaje o souvislosti mezi nemocemi a znečištěním životního prostředí od Institutu pro zdravotní statistiku a Impact Evaluation (IHME) v USA.