Vliv větru na chlazení solárních panelů v poušti

Výzkumníci v Maroku provedli experimentální výzkum. Ten potvrdil, že i v horkém pouštním klimatu má vítr pozitivní vliv na snižování teploty fotovoltaických modulů. Dále zlepšuje výrobu elektřiny a také účinnost konverze.

Zatímco pouštní lokality jsou atraktivními místy pro fotovoltaické instalace kvůli vysokému slunečnímu záření, vystavení drsným klimatickým podmínkám může výrazně snížit účinnost panelů. Jedním z běžných problémů je přehřívání solárních článků a výzvou je najít nízkonákladovou, ale účinnou techniku ​​chlazení.

Nyní vědci z Mohamed First University a Green Energy Park v Maroku zkoumali a kvantifikovali účinek větru jako přirozeného chladicího činidla v horkém aridním klimatu. Exponovali 300 W polykrystalický FV modul po dobu šesti měsíců (během horkého období roku) v Bengueriru na jihu Maroka. A měřili elektrické parametry modulu spolu s meteorologickými daty pomocí vysoce kvalitních senzorů.

Jejich výsledky ukázaly, že i v horkém pouštním klimatu má vítr pozitivní vliv na snížení teploty fotovoltaických modulů. Dále na zlepšení výroby elektřiny a také účinnost konverze.

Jejich data ukázala, že snížení teploty modulu (tj. chladicí výkon) se pohybuje od 1,12 °C do 14,48 °C pro rychlost větru od 1 m/s do 5,8 m/s. To vede ke zvýšení výstupního výkonu v rozsahu od 0,12 % do 7,18 % a ke zvýšení účinnosti modulu z 0,04 % na 6,45 %.

Pozitivní vliv větru

Vliv větru na chlazení solárních panelů v poušti

Konkrétně, zvýšení rychlosti větru o 5,8 m/s má za následek pokles teploty FV o 12 °C. Což vede ke zvýšení výroby energie a účinnosti konverze o 7,2 % a 6,5 ​​%.

Kromě toho studie hodnotila vliv směru větru. A prokázala, že foukání větru (jižní vítr) směřující k přední ploše FV panelu vykazuje účinnější chladicí účinek než foukání závětří (severní vítr). Což má za následek pokles teploty o 13 °C.

Svá zjištění prezentovali v článku „Experimentální výzkum vlivu větru jako přírodního chladicího činidla pro fotovoltaické elektrárny v pouštní lokalitě“. Ten se publikoval v Case Studies in Thermal Engineering.

„Tyto výsledky mohou být důležité pod záminkou, že mohou poskytnout inženýrům dobrý nápad, jak lépe vybrat hostitelské místo pro fotovoltaické elektrárny. Včetně rychlosti a směru větru jako kritéria, a také lépe navrhnout fotovoltaické elektrárny v horkém počasí. Proto, aby využili větrů a zvýšili ziskovost a životnost tohoto posledního,“ uzavřeli.

Zdroj: pv-magazine, TowPoint