Tesla a problém „fantomového brzdění“

Společnost Tesla eviduje čím dál více stížností na tzv. "fantomové brzdění"
Automobil Tesla

Americká vláda prošetřuje množství zpráv o tom, že vozy značky Tesla mají problém ohledně nečekaného brzdění na dálnicích.

Vyšetřování incidentů

Problém tzv. “fantomového brzdění“ zkoumá americký úřad National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Za posledních devět měsíců úřad NHTSA obdržel více než 350 stížností. Vyšetřování bude zkoumat celkem 416 000 vozidel Tesla Model 3 a Model Y, které se vyrobili v letech 2021-2022. Většina řidičů tvrdí, že problém nastává při používání asistenčního systému Autopilot. Při zapnutí funkce Autopilot vozidlo získá kontrolu nad některými prvky brždění a řízení při jízdě.

Navzdory názvu funkce Autopilot společnost Tesla řidičům doporučuje, aby zůstávali ostražití a bedlivě sledovali své vozidlo. Dále Tesla uvedla, že systém Autopilot ADAS nedělá vůz autonomním.

Problémy z roku 2021

Úřad NHTSA v současnosti vyšetřuje společnost Tesla ještě kvůli dvěma záležitostem. V prosinci loňského roku 2021 deaktivovala funkci Passenger Play, která umožňovala hrát hry na dotykové obrazovce, když byl vůz v pohybu. Následné vyšetřování se týkalo 580 000 vozidel. Poté zkoumala NHTSA ještě roli systému Autopilot u 11 nehod. Vyšetřování se tehdy týkalo celkem 765 000 automobilů Tesla.

Úřad dále uvádí, že v důsledku incidentu nedošlo k žádné nehodě, zranění nebo úmrtí. Navíc se budou snažit vyhodnotit závažnost a rozsah potenciálního problému. Nakonec, po vyhodnocení situace, dojde k řešení otázky ohledně bezpečnosti.

Další zpráva uvádí: „Při využívání funkci ADAS včetně adaptivního tempomatu vozidlo neočekávaně při jízdě dálniční rychlostí brzdí.“ Navíc stěžovatelé uvedli, že k prudkému zpomalení může docházet bez varování a opakovaně během jedné jízdy.

Stížnosti k problému

Úřad NHTSA zveřejňuje stížnosti svých zákazníků na svých webových stránkách, kde spotřebitelé mohou porovnat bezpečnost vozidel.

Ve stížnosti z 11. 2. 2022 řidič říká: „K prudkému brzdění dochází bez zjevného důvodu a bez varování, což má za následek několik skoro neúspěchů při nárazu zezadu. Tento problém se vyskytl nejméně desetkrát během 10 000 mil, které jsem strávil za volantem.

Stanice BBC oslovila společnost Tesla s žádostí o vyjádření k problému.

Zdroje: bbc.com, Vapol