Studie ukazuje prospěch elektrických vozidel

Nová studie z University of Southern California, která využívá data z reálného světa, poskytla důkaz, že i při nízké míře penetrace vede používání elektromobilů k lepší kvalitě ovzduší. A zejména k lepšímu zdraví.

Studie, která se považuje za první svého druhu. A zabývá se veřejně dostupnými údaji o poštovních směrovacích číslech v celé Kalifornii od roku 2013 do roku 2019. Dříve většina studií zabývajících se zdravotními přínosy elektromobilů používala spíše projekce než empirická data.

Tým výzkumníků z USC’s Keck School of Medicine tvrdí, že pozorovací data poskytují „přirozený experiment“. Ten jim umožňuje zdokumentovat první reálnou souvislost mezi rostoucími vozidly s nulovými emisemi a zlepšením kvality ovzduší a zdraví.

Znečištění ovzduší a problémy se zdravím

Výzkumníci se zaměřili na korelaci tří souborů dat:

  1. Pronikání vozového parku s nulovými emisemi (ZEV na 1 000 vozidel)
  2. Roční průměrné sledované koncentrace oxidu dusičitého (NO2)
  3. Roční počet návštěv pohotovosti související s astmatem v závislosti na věku

Studie zjistila a ukazuje, že průměrná penetrace ZEV v kalifornských PSČ se zvýšila z 1,4 na 1 000 obyvatel v roce 2013. A následně na 14,7 na 1 000 v roce 2019. Což představuje desetinásobný nárůst za dané období.

Studie také zjistila, že poštovní směrovací čísla, která zaznamenala nárůst penetrace vozového parku s nulovými emisemi o 20 na 1 000 (pouze 2 %). A zaznamenala měřitelný pokles průměrného ročního NO2 (pro kontext předního světového norského vozového parku ZEV je nyní penetrace více než 20 %).

Tento pokles NO2 také koreloval s 3,2 % poklesem ročních návštěv pohotovosti souvisejících s astmatem.

Výsledky studie, které jsou v rámci 95 % intervalu spolehlivosti, ukazují, že dokonce i v raných fázích využívání vozidel s nulovými emisemi, úrovně penetrace vozového parku tak nízké, jako jsou 2 %, vykazují detekovatelné snížení znečištění ovzduší. To má vliv na zdraví a návštěv pohotovosti souvisejících s astmatem.

Kalifornská silnice; Studie ukazuje prospěch elektrických vozidel

Erica Garcia, hlavní autorka studie a odborná asistentka věd o populaci a veřejném zdraví na Keck School of Medicine, řekla: „Když přemýšlíme o akcích souvisejících se změnou klimatu, často je to na globální úrovni.“

,,Ale myšlenka, že změny prováděné na místní úrovni mohou zlepšit zdraví vaší vlastní komunity, se může stát silným poselstvím pro veřejnost,“ řekla Garcia.

Kolegyně autorka Sandrah Eckel řekla: ,,Zatímco změna klimatu představuje obrovskou zdravotní hrozbu, její zmírnění nabízí obrovskou příležitost pro veřejné zdraví.“

Lekce a příležitosti pro Austrálii

Studie dokazuje, že politika elektrických vozidel se netýká pouze dopravy nebo změny klimatu, ale také veřejného zdraví.

Kardiolog a lékař na lékařské fakultě ANU v Canbeře Dr. Arnagretta Hunter pracuje na otázkách veřejného zdraví v oblasti klimatických změn a je předsedou Komise pro lidskou budoucnost. „Víme, že elektrická vozidla způsobují výrazně menší znečištění ovzduší než vozidla s benzínovým nebo naftovým motorem,“ řekl Dr. Hunter. ,,Toto je první studie, která nám ukazuje první pohled na zdravotní přínosy. A to tím, že spojuje nárůst EV se snížením zdravotních dopadů znečištěného ovzduší,“ řekl Dr. Hunter. Studie USC se zaměřuje na astma kvůli vztahu mezi akutním astmatem a změnami v kvalitě vzduchu. „Znečištění ovzduší má i další dlouhodobé zdravotní dopady. Jako jsou kardiovaskulární onemocnění a rakovina. Zlepšení kvality ovzduší prokázané v této studii se může v dlouhodobém horizontu promítnout do dalšího zlepšení zdraví této populace.“

,,Tato studie by měla podnítit diskusi o zacílení přístupu k přechodu na elektromobily v oblastech s vyšším znečištěním ovzduší. A to kvůli zdravotním přínosům a souvisejícím úsporám nákladů na zdraví.“ Studie USC potvrzuje obrovský význam přechodu elektrických vozidel na veřejné zdraví.

Zdroj: thedriven, TowPoint