Střešní solární panely jsou v Kalifornii v ohrožení

Kalifornská komise pro veřejné služby (CPUC) přišla s dalším návrhem rozhodnutí, které je v neprospěch střešních solárních elektráren

Kalifornská komise pro veřejné služby (CPUC) přišla s dalším návrhem rozhodnutí, které je v neprospěch střešních solárních panelů a elektráren.

Návrh rozhodnutí pro negativní vliv na střešní panely

Úřad CPUC vydal návrh rozhodnutí, které by mohlo negativně ovlivnit hodnotu střešních solárních panelů pro nájemníky. A to ve vícegeneračních domech, na farmách a ve školách.

Rozhodnutí stanoví tvrdé limity pro množství elektřiny vyrobené střešní solární energií, které mohou samy spotřebovávat nemovitosti s více měřiči. Tato politika fakticky nutí zákazníky, aby svou solární produkci nejprve prodali energetické společnosti a poté ji vykoupili za vyšší sazby.

Kalifornské programy Virtual Net Metering a Net Energy Metering Aggregation umožňují nemovitostem s více měřiči instalovat jediné solární pole pro celou nemovitost a sdílet elektřinu z jednoho systému a související kredity za čisté měření se všemi zákazníky a měřiči na nemovitosti. Toto nové navrhované rozhodnutí se domnívá, že tito zákazníci by měli pocítit omezení v tom, kolik vlastní solární produkce mohou využít, i když je uložená ve vlastní baterii.

Motivem je ochrana zisku

Rozhodnutí nedovolit nemovitostem s více měřiči spotřebovávat elektřinu ze systému, který vlastní a provozují, má jasný motiv: ochranu zisku. Pokud majitel střešního solárního systému spotřebovává vlastní elektřinu, nekupuje ji od energetické společnosti. Úřad CPUC v posledním roce rozhodování o pravidlech pro střešní solární elektrárny opakovaně prokázal, že ochrana zisků energetických společností patří mezi jeho hlavní funkce.

„Přinutilo by to zákazníky ve vícemetrových nemovitostech – jako jsou nájemníci, drobní zemědělci, školy a vysoké školy – prodávat veškerou svou produkci energetickým společnostem za nízké sazby a zpětně ji vykupovat za plné maloobchodní sazby,“ uvedla Kalifornská asociace pro solární energii a její skladování (CALSSA).

Navrhované rozhodnutí má být předmětem hlasování CPUC 21. září 2023.

NEM 3.0

Kalifornský trh se střešní solární energií již v posledních měsících utrpěl těžké rány na poptávce, protože se zavedl tzv. Net Energy Metering (NEM) 3.0. Jedná se o krok, který dramaticky snížil sazby kompenzací za vývoz přebytečné solární produkce do sítě.

Navzdory varování ze strany průmyslu, ekologů a obyvatel Kalifornie, že tento krok bude pro solární energii v domácnostech zničující, CPUC pokračoval v zavádění NEM 3.0 a snížil hodnotu odesílání přebytečné místní solární produkce do sítě.

A navzdory ujišťování zastánců NEM 3.0, že odvětví přečká bouři a snadno začne připojovat baterie k zákaznickým systémům, se nyní podle společnosti Wood Mackenzie předpokládá, že poptávka v Kalifornii do příštího roku klesne téměř o 40 %. Problém ještě zhoršily rostoucí úrokové sazby, které zhoršily nabídku úvěrů pro zákazníky.

Příkladem nekonzistentní logiky ze strany CPUC je nový návrh rozhodnutí pro nemovitosti s více měřiči. NEM 3.0 odůvodnili tím, že střešní solární net metering způsobuje křížové dotování zákazníků střešních solárních elektráren ze strany nezákazníků. Toto nové rozhodnutí by fakticky zvýšilo množství elektřiny, která se stala net meteringem. Jediná shoda: obě rozhodnutí o pravidlech jsou prospěšná pro zisky veřejných služeb.

Zdroje: pv-magazine, Towpoint