Nové studie ukazují souvislost mezi insekticidy a nižší koncentrací spermií u mužů

25 nových studií provedených v průběhu 50 let ukázal silnou souvislost mezi pesticidy a nižší koncentrací spermií

Systematický přehled 25 nových studií provedených v průběhu téměř 50 let ukázal silnou souvislost mezi pesticidy, které se běžně vyskytují v potravinách, a nižší koncentrací spermií.

Výzkum o souvislosti mezi spermiemi a pesticidy

Tým vědců z College of Public Health na George Mason University a Northeastern University v USA zveřejnil výzkum, který naznačuje silnou souvislost mezi vystavením běžným pesticidům a nižším počtem spermií.

„Pochopení toho, jak insekticidy ovlivňují koncentraci spermií u lidí, je velmi důležité vzhledem k jejich všudypřítomnosti v životním prostředí a zdokumentovaným reprodukčním rizikům,“ uvedla Lauren Ellisová, doktorandka na Northeastern University, která se podílela na výzkumném projektu.

„Insekticidy představují problém pro veřejné zdraví a všechny muže, kteří jsou jim vystavení. A to především konzumací kontaminovaných potravin a vody,“ dodala.

Výzkum posledních 50 let

Výzkum, který se dnes objevil v odborném časopise Environmental Health Perspectives, zahrnoval systematický přehled 25 nových studií na toto téma provedených v průběhu 50 let.

Konkrétně se tyto studie zabývaly dopady expozice dvěma široce používaným třídám insekticidů. Patří zde organofosfáty a N-metylkarbamáty. Výzkumný tým zjistil konzistentní souvislosti s nižší koncentrací spermií ve všech studiích.

Podle Národní lékařské knihovny v USA jsou organofosforové pesticidy (OP) jednou z nejběžnějších tříd chemických látek používaných k hubení hmyzu na zelenině, a to díky jejich vysoké účinnosti a širokému spektru působení
Výzkum se zabýval 25 studiemi z posledních 50 let

Podle Národní lékařské knihovny v USA jsou organofosforové pesticidy (OP) jednou z nejběžnějších tříd chemických látek používaných k hubení hmyzu na zelenině, a to díky jejich vysoké účinnosti a širokému spektru působení.

Rezidua OP se pravděpodobně nacházejí v běžných potravinách, jako je hlávkový salát a zelí.

Podle amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) jsou N-metylkarbamáty stejně rozšířené ve spektru polních, ovocných a zeleninových plodin.

Hustota spermií

Koncentrace spermií neboli hustota spermií označuje počet spermií na mililitr spermatu a má důležitý vliv na plodnost.

Počet spermií se týká celkového počtu spermií ve vzorku nebo ejakulátu, který lze vypočítat vynásobením koncentrace spermií objemem spermatu.

Koncentrace spermií „se však stala důležitým měřítkem kvality spermií pro porovnávání mužů v různých studiích. Upravuje totiž variabilitu objemu spermatu,“ upřesnila v rozhovoru pro CNN Melissa J. Perryová, děkanka College of Public Health na George Mason University.

Snížení vystavování se insekticidům

„Existuje mnoho důkazů, které podporují snížení expozice insekticidům. Zejména u mužů, kteří hodlají plánovat rodinu a zplodit děti,“ dodal Perry v samostatném videu, v němž prezentoval výsledky výzkumu.

Připustila také, že výzkumníci byli zjištěními „překvapeni“, a vyzvala tvůrce politik, aby uznali expozici insekticidům jako problém veřejného zdraví.

Za posledních 50 let se počet spermií na celém světě snížil na polovinu. Nová Studie Hagaie Levina z Hadassah Braun School of Public Health při Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, která se objevila v loňském roce, rovněž naznačila, že tento trend se od přelomu století zrychluje.

Zdroje: euronews, TowPoint