Nadzemní solární agrovoltaika pro jedle

Němečtí vědci studují použití nadzemního solárního fotovoltaického systému. Ten se navrhl tak, aby se stal odnímatelný a znovu použitelný, jako sluneční clona pro mladé jedle. Pilotní projekt, který se nachází na místě výkopu z křemenného písku, se stane monitorován pro porovnání růstu a spotřeby vody s přilehlým nezastíněným stromovým pozemkem.

Vědci z německého Fraunhoferova institutu pro solární energetické systémy (Fraunhofer ISE) nainstalovali 135 kW nadzemní solární fotovoltaickou elektrárnu připojenou k síti. Ta se navrhla tak, aby poskytovala stínění pro dva typy mladých jedlí.

Ve výšce 6 m je stínící účinek agrovoltaického řešení podobný tomu, jaký by mohly zažít jedle pěstované v jižním německém lese, podle výzkumníků asi 40 % zastínění.

Pilotní projekt je součástí iniciativy na obnovu nebo renaturaci půdy (Rekultivierung) v komerčním dole na křemenný písek. Ten patří německému dodavateli materiálů Emil Steidle GmbH, který projekt financoval s další podporou Ministerstva pro potraviny, záležitosti venkova a spotřebitele, spolkové země Bádensko-Württembersko.

Nadzemní solární agrovoltaika pro jedle

Agrovoltaické řešení pro mladé jedle

„Je to síť připojená k 100 % vlastní spotřebě během týdne. A je do sítě přiváděna o víkendech, kdy důl není v provozu,“ řekl Oliver Hörnle, výzkumník Fraunhofer ISE.

Instalace má ocelový a hliníkový montážní systém se šroubovým základem a má být odnímatelná a opakovaně použitelná. Systém se vybavil moduly IBC MonoSol 405 od německé IBC Solar.

Demontáž proběhne po šesti až deseti letech, kdy stromy jedle dosáhnou výšky regálu. ,,Může být postaven a dekonstruován. A to aniž by zasahoval do okolní oblasti, jako jsou těžební cesty běžné v komerčních lesích,“ řekl Hörnle. A poznamenal, že časový rámec je rozsah kvůli novosti aplikace.

Mezitím se má ve studii provedené Lesnickým výzkumným ústavem Baden-Württemberg (FVA) pozorovat růst i výškový postup. Ale i požadavky na vodu FV-stíněných stromů. A porovnávat se tak se sousedním nezastíněným referenčním pozemkem.

Doufáme, že projekt jedle přitáhne povědomí o potenciálu agrovoltaiky v lesnictví. A to jako jeden z nejméně deseti projektů probíhajících v jihozápadním Německu jako součást agrovoltaické výzkumné iniciativy známé jako Modellregion Agri-Photovoltaik für Baden-Württemberg.