Mikro-hydroelektrický generátor pro čistírny vod

Japonská společnost Ricoh navrhla mikrosystém vodní elektrárny pro čistírny odpadních vod, který se může potenciálně použít v kombinaci se zemní solární nebo plovoucí FV energií. Systém obsahuje udržitelnou vodní turbínu, kterou společnost navrhla se specialistou na mikro-hydroelektřinu Seabell Incorporated a Kanazawa Institute of Technology.

Japonská společnost Ricoh vyvinula mikrosystém vodní elektrárny, který lze použít v zařízeních na čištění odpadních vod. Přičemž odpadní voda slouží jako zdroj pro šnekové turbíny s nízkou hlavou.

Společnost zabývající se zobrazováním a elektronikou uvedla, že elektřinu generovanou mikro-hydrosystémem lze použít k pohonu čističek odpadních vod.

„V tuto chvíli se neprováděly žádné testy týkající se kombinace našeho systému s FV nebo plovoucí FV,“ řekl mluvčí společnosti. ,,Věříme však, že v budoucnu existuje potenciál pro kombinaci fotovoltaiky s naším systémem. Vzhledem k množství prostoru dostupného v čistírnách odpadních vod.“

Systém obsahuje vodní turbínu, kterou společnost navrhla ve spolupráci s dodavatelem mikro-hydroelektrického systému Seabell Incorporated a Kanazawa Institute of Technology. Skládá se ze dvou generátorů namontovaných na jedné jednotce, což umožňuje efektivní výrobu energie. Kromě toho lze vodní kolo umístit přímo do stávající vodní cesty, čímž odpadá potřeba nového obtoku vodní cesty. Společnost Ricoh poskytla svou technologii 3D tiskárny k vytvoření 3D tištěných břitů používaných v systému. Ty jsou vyrobeny z materiálů získaných z biomasy.

Mikro-hydroelektrický generátor

Mikro-hydroelektrický generátor pro čistírny vod
Mikro-vodní systém výroby elektrické energie společnosti Ricoh

„Ve srovnání s vodní turbínou vyrobenou z běžně používaných materiálů pro 3D tiskárny je naše turbína více než dvakrát silnější než turbína kovová,“ uvedl mluvčí. ,,Jeho síla byla zachována i po dlouhodobém umístění pod vodou a mohla být použita pro výrobu velké vodní elektrárny.“

Společnost Ricoh provedla své první demonstrační experimenty v čističce odpadních vod v prefektuře Shizuoka v Japonsku ve spolupráci s japonským ministerstvem půdy, infrastruktury, dopravy a cestovního ruchu (MLIT). Projekt se navrhl tak, aby řešil několik problémů týkajících se použití mikrohydroelektrických systémů v čističkách odpadních vod. Mezi tyto problémy patří nízká účinnost turbín, nízký výkon, vysoké počáteční náklady a intenzivní využívání lidských zdrojů. Elektřinu vyrobenou mikro-hydrosystémem lze využít pro záložní zdroje energie v centrech prevence katastrof v čističkách odpadních vod. 

,,Systém se má zpočátku prodávat v Japonsku, ale neustále zkoumáme možnost zavedení naší technologie v jiných regionech. Včetně Evropy, Spojených států a rozvíjejících se ekonomik,“ řekl mluvčí.

V březnu Ricoh uvedl na trh piko-hydrogenerační systém, který lze použít s továrními drenážními systémy a zavlažovacími kanály.

,,Systém lze také použít v kombinaci s fotovoltaikou a bateriemi pro zajištění stabilního napájení,“ řekl mluvčí společnosti. ,,V závislosti na množství vyrobené elektřiny ji lze použít pro zařízení internetu věcí, jako jsou senzory, osvětlovací zařízení a nabíjecí systémy.“

Zdroj: pv-magazine, TowPoint