Fotovoltaické solární energie ve světě

Fotovoltaické solární energie

Fotovoltaická solární energie je vedle větrné energie nejrychleji se rozvíjejícím zdrojem energie na světě. Musí však ještě zrychlit, aby do roku 2050 dosáhla cíle „uhlíkové neutrality“. Uhlíková neutralita znamená, že emise CO2 nebudou vyšší, než je planeta schopna absorbovat. Aby to nastalo, je třeba instalovat další gigantické fotovoltaické farmy. Přidat více systémů integrovaných do budov na střechách parkovišť, veřejných budov a lidských domovů.

Jak můžeme měřit růst solární energie?

Fotovoltaický panel přímo vyrábí elektřinu, když na něj dopadá sluneční světlo. Celosvětová výroba elektřiny z fotovoltaiky dosáhla v roce 2021 hodnoty 1 000 terawatthodin (TWh). Mezinárodní energetická agentura, která vypracovala „scénáře“ pro dosažení dlouhodobé uhlíkové neutrality, odhaduje, že příspěvek solární energie má v roce 2030 dosáhnout 6 970 Twh, což v podstatě znamená, že musíme během deseti let vynásobit náš současný výkon ve fotovoltaické solární energii sedmi.

1 TWh = 1 miliarda kilowatthodin. Jedna kWh je přibližně množství elektřiny, které spotřebuje žehlička za jednu hodinu.

Jaký je podíl solární energie v celosvětové produkci elektrické energie?

Aby se snížil podíl fosilních paliv (uhlí, ropa, plyn), která jsou omezená a produkují více znečištění, musí se v našem každodenním životě prosadit „zelená“ elektřina, zejména pro vytápění a dopravu. Přesto je podíl obnovitelných nebo bezuhlíkových zdrojů energie stále velmi nízký. V roce 2020 se ze sluneční energie vyrobí celosvětově jen něco málo přes 3 % elektřiny, což v číslech dává 855 TWh, za větrnou (1 600 TWh), jadernou (2 700 TWh) a vodní energií z velkých přehrad (4 300 TWh).

Které země jsou nejvíc zelené?

Čína, která je největším spotřebitelem uhlí na světě (s 1,4 miliardy obyvatel), je zároveň zemí, kde se nejrychleji rozvíjí solární energie a další obnovitelné zdroje, aby se vyrovnala se svými obrovskými energetickými nároky. Představuje 30 % celkové světové výroby elektřiny z fotovoltaiky a v roce 2021 figurovala na třech čtvrtinách světového pokroku v tomto odvětví. Díky Německu působí Evropa jako průkopník v oblasti fotovoltaické solární energie. Evropa představuje 20 % světové výroby, přičemž Německo produkuje polovinu tohoto příspěvku před Itálií, Španělskem a – mnohem dále – Francií. Spojené státy jsou rovněž hnací silou růstu v odvětví obnovitelných zdrojů energie s 16 % celosvětové výroby věnované fotovoltaické energii. Díky svým bohatým podpovrchovým zdrojům jsou Spojené státy také jedním z největších producentů fosilních paliv.

Vyhlídky?

Fotovoltaická solární energie má velké výhody, které podporují její silný růst. Postupné vlny technologického pokroku pomáhají zvyšovat účinnost fotovoltaických článků. Převládající kategorie solárních článků je založena na křemíku, druhém nejrozšířenějším prvku na Zemi. Za těchto podmínek náklady na elektřinu vyrobenou solárními články s rozvojem odvětví klesají. Od roku 1976 se výrobní náklady snížily v průměru o 24 % vždy, když se světová výrobní kapacita zdvojnásobila.

Zdroje: planete-energie, TowPoint