Termofotovoltaické články s účinností 40 %

Antora Energy říká, že její nová továrna o výkonu 2 MW bude vyrábět termofotovoltaické články pro aplikace uchovávání tepla. Články se zakládají na III-V polovodičích a údajně mají účinnost přeměny tepla na elektřinu více než 40 %.

Antora Energy zahájila výrobu ve své továrně na termofotovoltaické články o výkonu 2 MW v Sunnyvale v Kalifornii.

,,Články jsou založeny na III-V polovodičích, které mají vyšší výkon než konvenční solární články a produkují 100 krát více energie než podobně velká zařízení,“ řekl generální ředitel Andrew Ponec. „Články dokážou přeměnit jakýkoli zdroj vysokoteplotního tepla na elektřinu a jejich nejdůležitější aplikací je skladování energie,“ dodal s odkazem na úložiště tepelné energie v rozvodné síti (TEGS) sestávající z nízkonákladové technologie skladování energie v síťovém měřítku, která využívá TPV pro přeměnu tepla na elektřinu nad 2000 °C.

Termofotovoltaika (TPV) je technologie výroby energie, která využívá tepelné záření k výrobě elektřiny ve fotovoltaických článcích. Systém TPV se obecně skládá z tepelného zářiče. Ten může dosáhnout vysokých teplot, blízkých nebo vyšších než 1 000 °C, a fotovoltaického diodového článku. Ten může absorbovat fotony přicházející ze zdroje tepla.

Tato technologie přitahuje zájem vědců již desítky let. Protože má schopnost zachytit sluneční světlo v celém slunečním spektru a má technický potenciál překonat Shockley-Queisserův limit tradiční fotovoltaiky. Doposud uváděná účinnost však byla příliš nízká na to, aby byla komerčně životaschopná, protože zařízení TPV stále trpí optickými a tepelnými ztrátami.

Americký start-up Antora Energy

Termofotovoltaické články s účinností 40 %
Plátek čekající na kontrolu konfokálním mikroskopem, který je součástí továrny Antora na 2MW TPV

„Technologie TPV dosud nesplňovala ani práh účinnosti vyžadovaný pro konkurenci s tradičními tepelnými motory. A ani práh vyrobitelnosti potřebný k výrobě technologie ve velkém měřítku,“ řekl Antora Energy. „Nyní Antora splnila oba tyto kritické prahy, prokázala účinnost přeměny tepla na elektřinu vyšší než 40 % a prokázala schopnost vyrábět TPV ve velkém měřítku.“

Startup uvedl, že zajistil financování od Kalifornské energetické komise na výstavbu výrobní linky TPV v Kalifornii v roce 2021.

„Některé z prvních finančních prostředků Antory poskytla Agentura pro pokročilé výzkumné projekty amerického ministerstva energetiky na vývoj technologie TPV. A to ve spolupráci s National Renewable Energy Laboratory, Lawrence Berkeley National Laboratory a Arizona State University,“ uvedla společnost.

V dubnu skupina výzkumníků z Massachusettského technologického institutu (MIT) a Národní laboratoře pro obnovitelné zdroje energie (NREL) amerického ministerstva energetiky odhalila termofotovoltaický (TPV) článek obsahující materiály III–V s bandgaps mezi 1,0 a 1,4 eV. Tento článek dosáhl účinnosti 41,1 % při výkonové hustotě 2,39 W cm – 2 a teplotě emitoru 2 400 °C. Skupina představila zařízení v „Termofotovoltaické účinnosti 40 %“. Ta se nedávno publikovala v Nature.

Zdroj: pv-magazine, TowPoint