Fotovoltaika

Ovládání krystalů pro perovskitový solární článek

Vědci na Tchaj-wanu předvedli nový způsob ovládání výroby vysoce čistého jodidu olovnatého jako prekurzorového materiálu pro perovskitový solární článek. Použitím teploty k lepší kontrole orientace krystalů byla skupina schopna vykázat mnohem vyšší účinnost, když byl prekurzor […]