Rekultivace vody pomocí solárních panelů

Tři velké projekty v Kalifornii, Utahu a Oregonu pokryjí zařízení na rekultivaci vody pomocí solárních panelů. Což nabídne společné výhody pro výrobu energie a úsporu vody.

Tři projekty v Kalifornii, Utahu a Oregonu brzy začlení solární panely do vodních kanálů. A to díky federálnímu financování z amerického zákona o snižování inflace (IRA). Ten vyčlenil necelých 600 mil. Kč na fotovoltaické instalace umístěné společně se zařízeními na rekultivaci vody.

Tyto tři projekty obdrží dohromady 450 mil. Kč na podporu projektů, které spravuje Bureau of Reclamation, agentura zabývající se problémy vodního a energetického hospodářství na západě Spojených států.

Tento výřez IRA se vytvořil za přispění kalifornského zástupce Jareda Huffmana. Program se zaměřoval na studium přínosů vodní účinnosti pokrytím kanálů solárními panely.

Solární záření na kanálech je příkladem, u kterého se očekává, že bude mít pro každou technologii významné vedlejší výhody. Panely poskytují stín pro vodní zdroje a snižují ztráty odpařováním. Voda zase ochlazuje solární panely, snižuje provozní teplotu, což zlepšuje účinnost panelů a zpomaluje degradaci zařízení.

„Rozmístění solárních panelů na našich kanálových systémech je chytrým řešením našich rostoucích vodních a energetických dilemat. Využívá technologii čisté energie ke zvýšení účinnosti a zároveň snižuje naši uhlíkovou stopu a ztráty vody vypařováním z kanálu,“ řekl Huffman.

Rekultivace vody z vodních kanálů

Rekultivace vody pomocí solárních panelů

Největší ze tří projektů, který se nachází v Kalifornii, získal prostřednictvím fondu 350 mil. Kč. San Luis & Delta-Mendota Water Authority rozmístí plovoucí solární pole na kanálu Delta-Mendota. Kalifornská univerzita-Merced bude projekt studovat prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Výzkumníci nasadí až tři různé plovoucí solární technologie k posouzení životaschopnosti, nákladů a přínosů plovoucích solárních kanálů. Program bude ověřovat návrhy pro fotovoltaiku na tekoucí vodě a prozkoumávat konstrukční a provozní výzvy spojené s nově vznikajícím případem použití.

Studie z roku 2021 provedená na University of California, Merced a University, Santa Cruz ukázala, že pokrytí přibližně 6 500 km infrastruktury veřejného zásobování vodou v Kalifornii solárními panely může ročně vygenerovat 13 GW energie, což se rovná asi jedné šestině instalované kapacity státu a zhruba polovině projektované nové kapacity potřebné ke splnění státního cíle snížit emise skleníkových plynů o 40 % do roku 2030.

Technické možnosti i ekonomická proveditelnost solárních kanálů

Studie modelovala, že zakrytím kanálů lze ročně ušetřit 63 miliard galonů vody, což stačí k zavlažování 50 000 akrů zemědělské půdy nebo k uspokojení potřeb vody pro více než 2 miliony obyvatel.

Dva další pilotní projekty jsou v Oregonu a Utahu. Projekt v Oregonu financovaný částkou 60 mil. Kč, kde mají plavat solární panely na hlavním kanálu projektu Deschutes poblíž Bendu v Oregonu.

V Utahu se prostředky ve výši 35 mil. Kč přesměrují na projekt na Layton Canal poblíž West Haven v Utahu. Pětiletý demonstrační projekt má shromažďovat údaje o technických možnostech a ekonomické proveditelnosti pro rozmístění solárních kanálů ve velkém měřítku.

Kromě zlepšení výkonu fotovoltaiky a snížení odpařování se očekává, že solární panely na kanálech minimalizují údržbu kanálů tím, že omezí růst vodních rostlin, vytvoří úspory ve využívání půdy, zachovají zemědělskou půdu a sníží energetickou a uhlíkovou stopu zařízení na rekultivaci vody.

Prostřednictvím Bipartisan Infrastructure Law investuje Bureau of Reclamation během pěti let také bezmála 200 mil. Kč do projektů vodní infrastruktury, včetně venkovské vody, skladování vody, ochrany a dopravy, řešení založená na přírodě, bezpečnosti přehrad, čištění a opětovného použití vody a odsolování.