Problémy v satelitní síti Elona Muska

Silná sluneční bouře o víkendu způsobila problémy satelitnímu internetu Elona Muska. Uživatelé hlásili totální selhání.

První „extrémní“ sluneční bouře za 20 let způsobila působivé polární záře na obloze v mnoha částech světa. Středisko předpovědi kosmického počasí amerického Meteorologického a oceánografického úřadu (NOAA) však v sobotu hovořilo o „zprávách o nesrovnalostech v rozvodné síti a o zhoršení radiofrekvenční komunikace a GPS“.

Elon Musk, jehož síť Starlink provozuje kolem 5 000 satelitů na nízké oběžné dráze Země, uvedl, že v současné době je služba omezena. ,,Náš tým provádí vyšetřování“.

Extrémní sluneční bouře

Hlášení od uživatelů poté nadále naznačovala problémy. Poruchová služba Downdetector, zaznamenala za posledních 24 hodin výrazný nárůst výpadků. 22 % těch, kteří nahlásili problém se Starlinkem, si dokonce muselo stěžovat na totální selhání.

Vesmírná fyzička Dr. Tamitha Skov, pro to nabídla vysvětlení: Nízko letící satelity Starlink se tzv. ,,potápějí“ rychleji než obvykle kvůli slunečním bouřím a musí se proti nim řítit, což jim ztěžuje udržování kontaktu se sousedními satelity. Věří, že se to jen zhorší, než se systém opět stabilizuje.

Problémy v satelitní síti Elona Muska
Polární záře – způsobující problémy: „V současné době je na Starlinku omezená služba“

Starlink poskytuje soukromým domácnostem nejen satelitní internet, ale také hraje roli v obraně Ukrajiny proti ruské útočné válce.

„Červený poplach“ v Číně

Kvůli možným poruchám způsobeným změnami zemského magnetického pole úřady doporučily, aby provozovatelé satelitů a energetiky ale i letecké společnosti přijali preventivní opatření. Odborníci však upozornili, že pokud by k sluneční bouři došlo, mohla by postihnout především vedení vysokého napětí.

Podle státní tiskové agentury Xinhua vydalo čínské Národní středisko pro vesmírné počasí v sobotu tzv. „červené varování“. Středisko varovalo, že bouře má pokračovat i o víkendu a ovlivní komunikaci a navigaci ve většině oblastí země.

Sluneční bouře se v pátek klasifikovala jako „extrémní“ – podle NOAA se této kategorie naposledy dosáhlo v říjnu 2003 při takzvaných halloweenských bouřích. V té době došlo ve Švédsku k výpadkům proudu a v Jižní Africe se poškodily transformátory. Nejsilnější geomagnetická bouře, která se kdy naměřila, se naměřila v roce 1859 a vešla do historie jako Carringtonská událost, pojmenovaná po britském astronomovi Richardu Carringtonovi. To způsobilo velké narušení telegrafní komunikační sítě, zapálilo telegrafy a zabilo pracovníky elektrickým proudem.