Oceány jsou kvůli změně klimatu stále zelenější

Fytoplankton

Drobné řasy v moři, fytoplankton, se mění – a s tím i barva vody. To, co výzkumníci pozorovali pomocí dlouhodobých satelitních dat, je znepokojuje.

Není to vidět pouhým okem, ale satelitní snímky pořízené za 20 let dokumentují významný trend: oceány se zelenají. Změnu barvy s největší pravděpodobností způsobuje změna složení fytoplanktonu. A to může mít něco společného se změnou klimatu, uvádí studie publikovaná týmem výzkumníků v časopise ,,Nature“.

Barva vody

Údaje z družicových měření za období mezi červencem 2002 a červnem 2022 ukazují, že světlo odražené od oceánů se výrazně změnilo. Zejména v oblasti mezi 40 ° severní a jižní šířky. Tedy v tropech a subtropech, je zřetelně vidět trend k většímu množství zeleného světla. Ovlivňuje 56 % mořského povrchu, což je oblast větší než celý zemský povrch.

Satelitní snímky NASA z roku 2018: Voda u pobřeží Aljašky s květy fytoplanktonu; Oceány jsou kvůli změně klimatu stále zelenější
Satelitní snímky NASA: Voda u pobřeží Aljašky s květy fytoplanktonu

,,Nepřekvapivé, ale děsivé“

Zelená barva fytoplanktonu pochází z chlorofylu, pigmentu, který živé bytosti používají k provádění fotosyntézy. Změny v množství chlorofylu družice určuje pomocí poměru zeleného a modrého světla. Do aktuální analýzy vědci zahrnuli i další barvy moře měřené satelity. Srovnání různých počítačových modelů, které simulovaly změny barev s nárůstem skleníkových plynů a bez něj, naznačuje, že tento efekt se vyvolává změnou klimatu. Tu způsobuje člověk.

,,Už léta jsem provozoval simulace, které mi říkají, že k těmto změnám v barvě oceánu dojde,“ říká Stephanie Dutkiewicz, spoluautorka současné studie. ,,Vidět, jak se to skutečně stalo, není překvapivé, ale je to děsivé. A tyto změny jsou v souladu se změnami v našem klimatu způsobenými lidmi,“ vysvětluje vedoucí vědec z oddělení věd o Zemi, atmosféře a planetách na Massachusetts Institute of Technology.

Pozorování jsou „dalším důkazem toho, jak lidské aktivity ovlivňují život na Zemi v obrovském prostorovém měřítku,“ říká BB Cael z Národního oceánografického centra v Southamptonu ve Velké Británii a hlavní autor studie.

Zdroj: spiegel, Vapol