Hybridní FV přílivový systém pro ostrovní letoviska

Vědci v Indii navrhli zkombinovat solární fotovoltaiku s přílivovou energií a skladováním, aby pokryli celou poptávku po elektřině ostrovních letovisek. Zjistili, že systém by mohl pomoci snížit náklady na energii pro obyvatele a podniky.

Výzkumníci z indické NMIMS Deemed-to-be-University navrhli hybridní systém obnovitelné energie založený na fotovoltaice a přílivové energii. Tvrdí, že systém může pokrýt celou spotřebu elektřiny ostrovních letovisek.

Vědci navrhli využít jejich multiobnovitelný energetický systém. Ten se také spoléhá na bateriové úložiště, pro Hurawalhi Island Resort na Maledivách. ,,Důvod, proč zvážit solárně-přílivový systém, se jeví ten, že Maledivy mají vynikající index čistoty a rozsah přílivu a odlivu,“ upřesnili.

Na základě svého posouzení pomocí softwaru NREL HOMER akademici analyzovali všechny potenciální konfigurace systému. A poté seřadili systémy podle nejlepší proměnné. Předpokládali špičkovou zátěž resortu Hurawalhi 451 kW, s průměrnou zátěží 101,01 kW. Předpokládali také, že energetický systém vyrobí 2424,25 kWh/den.

Podle navrhované konfigurace systému měl FV systém kapacitu 664 kW a vyrovnané náklady na energii (LCOE) 0,62 Kč/kWh. Systém dále spoléhá na měnič o výkonu 424 kW i přílivovou turbínu o výkonu 120 kW. A taky baterie s kombinovanou akumulační kapacitou 2 000 kWh.

Průměrný výkon solárního energetického systému je 160 kW a 3 839 kWh/den s kapacitním faktorem 24,1 %,“ vysvětlila výzkumná skupina. A zároveň poznamenala, že doba provozu solárního energetického systému je 4 380 hodin/rok.

Fotovoltaický-přílivový energetický systém

Kromě toho je průměrný výkon přílivové turbíny 22,5 kW s kapacitním faktorem 18,8 % a hydrokinetickou penetrací 22,3 %. Provozní doba je 8 760 hodin/rok, s vyrovnanými náklady na energii (LCOE) 0,73 Kč/kwh.

Hybridní FV přílivový systém pro ostrovní letoviska
Schéma hybridního fotovoltaicko-přílivového systému

Prostřednictvím své analýzy vědci také zjistili, že celkový systém má čisté současné náklady 32 mil. Kč a LCOE 2,75 Kč/kwh. ,,Výroba elektřiny prostřednictvím solárních a přílivových systémů je 1 401 086 kWh/den a 197 509 kWh/den,“ vysvětlili dále. „Jedná se o zcela 100 % systém obnovitelné energie, kde příspěvek solárního a přílivového systému je 87,6 % a 12,4 %.“

Také ověřili modelování nákladů pomocí technik optimalizace roje chaotických částic a optimalizace kukačky a došli k závěru, že analýza ukazuje spolehlivost a „udržitelnost“ navrhovaného systému. Varovali však také, že kombinace těchto dvou technologií vyžaduje pečlivé zvážení místní geografie, počasí a přílivových proudů.

„Aby se toto úzké místo zmírnilo, musí se před navržením systému provést důkladné posouzení lokality, aby se zajistilo, že projekt se stane ekonomicky životaschopný a udržitelný z hlediska životního prostředí,“ uzavřeli.

Systém se představil ve studii „Návrh, optimalizace a analýza dat solárně-přílivového hybridního systému obnovitelné energie pro Hurawalhi, Maledivy“, publikované v Cleaner Energy Systems.

Zdroj: pv-magazine, TowPoint