Fotoanody pro (PEC) štěpení vody

Vodíkový vlak

Výzkumný tým vyvinul fotoanody na bázi OHP pro fotoelektrochemické (PEC) dělení vody, čímž se minimalizují obvyklá omezení. Čína mezitím vydala své první vodítko pro vodík a Německo oznámilo vklad miliard Kč pro vodíkový průmysl. Nakonec jedna německá společnost zjistí, že vodíkové vlaky jsou dražší než vozidla na baterie.

Američtí a jihokorejští vědci vyvinuli fotoanody založené na organokovových halogenidových perovskitech (OHP), s bezprecedentní katalytickou aktivitou. A to s účinností přeměny světla na proud. Tým vedený Korea Research Institute of Chemical Technology (KRICT) a Gwangju Institute of Science and Technology se zabýval výzvami. Ty představují neradiační rekombinace fotogenerovaných nosičů a pomalá reakční kinetika fotoelektrochemického (PEC) štěpení vody vytvořením nového Fe-dopovaná Ni3S2/Ni fólie/OHP fotoanoda. Zahrnovalo syntézu Fe-dopovaného Ni3S2 katalyzátoru pro OER na Ni fólii, výrobu OHP fotovoltaických článků s SnO2 elektronovými transportními vrstvami (ETL) a jejich kombinaci za účelem výroby fotoanody. Vědci dosáhli aplikované účinnosti zkreslení fotonu vůči proudu 12,79 % pro vyrobené fotoanody a zlepšenou stabilitu přidáním glycidyltrimethylamoniumchloridu (GTMACl) k anodě.

Čínský národní výbor pro standardy spolu s Národní energetickou správou a pěti dalšími odděleními vydal Pokyny pro výstavbu standardního systému vodíkového energetického průmyslu“. A to s cílem zavést standardní systém na národní úrovni v celém vodíkovém průmyslovém řetězci. Směrnice pokrývají otázky související s bezpečností, přípravou vodíku, skladováním a přepravou, doplňováním paliva a aplikacemi.

Vývoj fotoanod založených na organokovových halogenidových perovskitech (OHP)

Fotoanody pro (PEC) štěpení vody
Krystaly perovskitu

Německá vláda vyčlenila miliardy Kč na podporu energetické transformace a ochrany klimatu od roku 2024 do roku 2027. Přibližně 1,4 mil. Kč se použije na zmírnění zátěže pro občany a společnosti. A přibližně 1,3 mil. Kč na podporu stavebních dotací, a přibližně 500 mil. Kč podpoří rozvoj vodíkového průmyslu. Přibližně 300 mil. Kč posílí elektromobilitu a 280 mil. Kč posílí železniční infrastrukturu, uvedla německá vláda.

LNVG, první společnost na světě, která využívá vodíkové vlaky, říká, že nahradí všechny dieselové vlaky mezi řekami Ems a Labe v Německu vlaky na baterie. Dolnosaský ministr dopravy Olaf Lies uvedl, že do roku 2029 bude zavedeno 102 nových vícejednotkových vlaků s bateriovou technologií. Ty budou postupně vyřazovat dieselové vozové parky. Bateriové vlaky jsou výhodné díky sníženým nárokům na infrastrukturu, čímž odpadá potřeba trolejového vedení po celé trase.

Zdroj: pv-magazine, Vapol