Šťastní lidé – Nová studie ukazuje, že za peníze si štěstí nekoupíš

Nová zpráva zpochybňuje názor, že šťastní mohou být pouze bohatí lidé. Podle nové studie je mnoho lidí spokojeno i s nízkým příjmem

Nová zpráva zpochybňuje názor, že šťastní mohou být pouze lidé v bohatých společnostech. Podle nové studie je mnoho lidí v malých společnostech po celém světě velmi spokojeno se svým životem. I přesto, že mají velmi nízký příjem.

Výzkumy o spokojenosti ve světě

Předchozí výzkumy, včetně Zprávy o světovém štěstí, naznačují, že ekonomický růst (v podstatě více peněz) je spolehlivým způsobem, jak zvýšit blahobyt společnosti. Institut environmentálních věd a technologií Autonomní univerzity v Barceloně (ICTA-UAB) se spojil s McGillovou univerzitou v Kanadě, aby tento názor zpochybnil.

Výzkumníci zkoumali malé společnosti, včetně původních obyvatel, a tvrdí, že předchozí studie je zanedbávaly a získaly zkreslené výsledky. Zaměřovaly se totiž pouze na reakce občanů v průmyslových společnostech.

Větší spojení s přírodou než s penězi

Ve zkoumaných společnostech hraje směna peněz v každodenním životě minimální roli a živobytí závisí přímo na přírodě.

Analýza výsledků průzkumu mezi 2 966 příslušníky domorodých národů a místních komunit mezi 19 celosvětově rozšířenými lokalitami ukázala, že pouze 64 % dotázaných domácností mělo nějaký peněžní příjem.

Mezi zkoumanými komunitami nejvíce lidí, kteří uvedli, že jejich životní spokojenost je na nejvyšší úrovni (10), byli Tibeťané
Jedni z nejšťastnějších lidí žijí v Tibetu

Výzkum uvádí, že „vysoká průměrná úroveň životní spokojenosti, srovnatelná s bohatými zeměmi, se uvádí u četných populací, které mají velmi nízké peněžní příjmy“.

Výsledky spokojenosti

Podle zjištění mají čtyři z 19 lokalit velmi vysokou průměrnou životní spokojenost (>8). Průměr v 19 zkoumaných malých společnostech je 6,8 z 10, přestože většina lokalit má příjem, který se odhaduje na méně než 1 000 dolarů (23 400 korun) ročně na osobu.

Výzkumníci ve své zprávě uvedli, že „dnes panuje shoda v tom, že bohatství národů úzce souvisí s tím, zda jejich obyvatelé mohou žít život blízký svému ideálu“.

Pokud je to tak, dosažení vysoké životní spokojenosti všech lidí by vyžadovalo mnohem větší míru těžby materiálu než v současnosti. Dále by šlo o obětování ekosystémů. Navíc také poznamenali, jak by toto úsilí „pravděpodobně překročilo“ planetární hranice.

Místo toho mají lidé tendenci měřit své štěstí podle měřítek, jak se jim žije v rámci tohoto společenství. Pokud by „charakteristiky na úrovni vesnice nesouvisející s peněžním bohatstvím“ byly ideální, individuální bohatství se počítá jen velmi málo.

Kde jsou velmi šťastní lidé s opravdu malým příjmem?

Mezi zkoumanými komunitami nejvíce lidí, kteří uvedli, že jejich životní spokojenost je na nejvyšší úrovni (10), byli Tibeťané. Za nimi se umístily další etnické skupiny z největšího okresu v tibetské autonomní prefektuře Diqing.

Následně se ukázalo, že druhou a třetí nejšťastnější společností jsou původní obyvatelé Amazonie žijící v blízkosti řeky Juruá v Brazílii (80). Dále to jsou lidé v souměstí Bulgan v Mongolsku (63). Zde žije téměř 6 000 Kazachů a dalších etnických skupin a 100 000 hospodářských zvířat.

Velká část domorodých obyvatel Pai Tavytera v Paraguayi (124) rovněž uvedla, že jejich životní spokojenost je velmi vysoká (8). To je také typické pro bohaté skandinávské země.

Je těžké nevidět souvislost mezi štěstím a životem vedle sebe v údolích obklopených zasněženými horami nebo v blízkosti deštného pralesa v těsném vztahu s přírodou.

Pokud jste však pevně přesvědčení, že štěstí přichází s penězi, mohli byste zkusit život v pralese. Třeba by se vám potom po penězích tolik nestýskalo. A jak moc šťastní lidé jste vy?

Zdroje: Euronews, Vapol