Speciální bifaciální agrovoltaické solární panely z Řecka

Brite Solar, řecký výrobce speciálních modulů zaměřující se na segmenty zemědělských skleníků a fotovoltaických přístřešků, staví výrobní linku o výkonu 150 MW. Brite solar prodává své moduly zemědělským družstvům, integrátorům a instalačním firmám od konce roku 2022. A má dokonce pilotní instalace v Severní Americe, jihovýchodní Asii a Evropě.

Řecký výrobce speciálních solárních modulů Brite Solar vyvinul bifaciální fotovoltaické panely pro aplikace v zemědělských sklenících a přístřešcích.

Speciální bifaciální moduly se zakládají na nových skleněných povlakových materiálech a technologii nanášení vyvinuté samotnou Brite Solar. Povlaky se umístily na přední a zadní stranu horního skla ve standardních monokrystalických křemíkových solárních modulech sklo-sklo.

„Kombinací našich nových povlaků se solárními články na bázi křemíku jsme optimalizovali technologii vhodnou pro skleníkové aplikace a ochranné konstrukce plodin, jako jsou přístřešky. Ale i v zemědělství na otevřeném poli. Včasné instalace přinesly mimořádně slibné výsledky,“ řekl výkonný ředitel Brite Solar Nick Kanopoulos.

Vysvětlil, že jeden z povlaků má jak antireflexní, tak hydrofobní vlastnosti. Ukládá se na vnější stranu horního skla. „Druhý povlak je nanesen na vnitřní stranu stejného skleněného panelu, aby posunul ultrafialové světlo dolů. Přeřazení dolů znamená, že ultrafialové světlo je absorbováno povlakem a poté emitováno na druhé straně v červené oblasti viditelného světla. Tam jej mohou využívat jak rostliny, tak solární články,“ dodal Kanopoulos s tím, že ultrafialové světlo není vyžadováno rostliny ani solární články.

Agrovoltaické solární panely z Řecka

„Naše produkty se optimalizují pro ochranu plodin a výnosy plodin. Výroba energie je důležitá jako zdroj příjmu nebo vlastního použití, ale je druhořadá pro zemědělství,“ řekl Kanopoulos. A poukázal na to, že panely Brite Solar mají nižší jmenovitý výkon ve srovnání s konvenčními moduly podobné velikosti, protože se optimalizují pro fotosyntetická energie potřebná pro růst rostlin.

Mezi další výhody panelové technologie nárokované řeckou společností patří ochrana plodin před nepříznivými povětrnostními podmínkami, sběr dešťové vody a snížený objem odpařování vody.

V lednu Brite Solar oznámila výstavbu výrobní linky v Patrasu v Řecku, která bude mít počáteční kapacitu 150 MW. Plánuje to nakonec zdvojnásobit na 300 MW. Společnost Brite Solar dosud vyráběla své produkty se smluvními výrobními partnery v Číně a Indii.

Speciální bifaciální agrovoltaické solární panely z Řecka

Své první produkty uvedla na trh před více než rokem, kdy se uvedla na trh velkým zemědělským družstvům, vývojářům projektů a specializovaným instalačním firmám. Podle Kanopoulose mezitím vyvinula pilotní projekty umístěné v Kanadě, Německu, Řecku, Indonésii, Nizozemsku, Spojených státech, Francii, Španělsku, Rumunsku a Singapuru.

Výrobní linka od Brite Solar

„Výrobní linka kombinuje nátěr a montáž agrovoltaických panelů v jediné, plně automatizované výrobní lince,“ řekl Kanopoulos. A dodal, že zařízení dodávají evropští výrobci zařízení. „Průhlednost panelu přizpůsobujeme světelným požadavkům cílové plodiny a geografické poloze farmy. Plodina hrušek v Řecku má zcela odlišný celoroční profil ozáření ve srovnání s plodinou v Německu.“

Brite chrání svou technologii patenty v Evropské unii, Číně a USA, což jsou v současnosti její tři hlavní trhy.

Kolo rizikového kapitálu vedla společnost New Energy Partners se sídlem v Řecku, ke které se podle Kanopoulose připojili první investoři, European Innovation Council Fund, Brace Agri Solar Holdings z Lucemburska a Deep Investments Limited z Malty.