HIV – agresivnější varianta objevená v Nizozemsku

V dlouhodobé studii vědci vystopovali dosud neznámou variantu viru HI. Přenos je asi jednodušší. Nicméně odborníci říkají vše jasně.

Zřejmě šlo o náhodný nález během dlouhodobé studie: vědci objevili v Nizozemsku dosud neznámou, pravděpodobně nakažlivější variantu viru HI. Takzvaná VB varianta HIV typu 1, forma viru, která byla poprvé popsána v roce 1983, má přibližně 3,5 až 5,5krát vyšší virovou zátěž, je snadněji přenosná a má potenciál způsobit větší poškození imunitního systému, píší vědci kolem Chrise Wymanta z Britské univerzity v Oxfordu v časopise Science.

U nakažených, kteří chodí pravidelně k lékaři na kontroly, podle studie pravděpodobně žádné větší riziko nehrozí. Také se nezdá, že by tato nová varianta masivně vytlačovala ostatní. „Pozorování takových více přenosných variant HIV nebude představovat krizi veřejného zdraví,“ píše nestudovaný vědec Joel Wertheim v doprovodném článku.

Po zahájení léčby měli pacienti s VB podobný průběh jako ostatní pacienti. Zjištění učinila o to důležitější, že lidé s určitým rizikem HIV mají přístup k pravidelnému testování, které jim umožní včasnou diagnostiku a léčbu, uvedla studie. „To omezuje dobu, po kterou může HIV poškodit imunitní systém a ohrozit zdraví,“ řekl jeden ze zapojených výzkumníků z Oxfordu, Christophe Fraser, podle prohlášení.

Projekty a analýzy HIV

Odběr krve na HIV test
Odběr krve na HIV test

Varianta VB se poprvé detekovala u pacientů v rámci dlouhodobého monitorovacího projektu. Pro kampaň nazvanou Beehive (Bidging the Epidemiology and Evolution of HIV in Europe) se shromažďují a analyzují vzorky z Evropy a Ugandy. Zaznamenalo se 17 případů varianty, 15 z nich pocházelo z Nizozemska. Testy dalších tisíců pacientů testovaných v Nizozemsku odhalily 92 dalších infikovaných variantou VB. To se prý rozšířilo po celé zemi během 80. a 90. let 20. století. Podle výzkumníků se ale zhruba od roku 2010 šíření opět zpomalilo.

Vědci zatím nemohou říci, proč je nová varianta nakažlivější. Genetické analýzy ukázaly, že varianta VB je pozměněna v téměř 300 aminokyselinách. To ztěžuje zjištění důvodu.

„Studie je dalším kouskem skládačky pro naše porozumění evoluci HIV,“ řekl virolog Maximilian Muenchoff z Univerzity Ludwiga Maximiliana v Mnichově německé tiskové agentuře. Experta však příliš neobává, že by varianta mohla dát nový impuls epidemii HIV.

„I když jsou účinky statisticky významné, v širším epidemiologickém kontextu jsou spíše sekundární.“ Je to vidět i z toho, že varianta cirkuluje desítky let, aniž by vytlačila jiné varianty. Pro léčené pacienty je každopádně důležitější terapie a zdravý životní styl než virologické faktory.

Virolog Hans-Georg Kräusslich z univerzity v Heidelbergu nepředpokládá, že by objevená varianta vedla k rychlejší progresi infekce HIV v onemocnění AIDS. „Vzhledem k dlouhé době a relativně malým počtům nic nenasvědčuje tomu, že by se to šířilo rychle,“ řekl.

Původ v živočišné říši

HIV se dělí na HIV-1 a HIV-2, z nichž každý se dále dělí na různé podtypy. Typ 1 se poprvé popsal v Institutu Pasteur v Paříži v roce 1983, tj. dva roky poté, co lékaři zaregistrovali první případy AIDS. Související HIV-2 se izoloval od západoafrických pacientů s AIDS v roce 1986.

Studie však ukázaly, že virus je mnohem starší. Nejstarší potvrzená infekce HIV-1 pochází z roku 1959 a objevila se u afrického pacienta. Virus, který přešel z opic na člověka jako takzvaná zoonóza, se u pacientů mohl poprvé objevit na počátku 20. století.

V současnosti žije s virem asi 38 milionů lidí na celém světě. 

Zdroj: spiegel.de, Vapol.cz