FV okna z teluridu kadmia pro výrobu teplé vody

Rumunský start-up Photovoltaic Windows vyvinul mimosíťový systém teplé užitkové vody poháněný fotovoltaickými poloprůhlednými skly z teluridu kadmia (CdTe). Tvrdí, že pilotní instalace o výkonu 0,7 kW na balkóně bytu v Bukurešti vedla v přepočtu k ročním úsporám 26 tis. Kč.

Fotovoltaická okna (FVW) vyvinula systém teplé užitkové vody poháněný poloprůhledným FV sklem z teluridu kadmia (CdTe). Tvrdí, že systém funguje mimo síť bez potřeby střídače nebo úložiště. Řešení je vhodné zejména pro bytové domy a lze jej údajně instalovat bez schválení dodavatelem elektřiny nebo stavebního povolení.

Tenkovrstvé fotovoltaické sklo CdTe vyrábí čínská společnost Advanced Solar Power (ASP). A je k dispozici v průhlednosti od 10 % do 90 %. Sklo s 90 % průhledností má jmenovitý výkon 8 W, zatímco sklo s 10 % průhledností má jmenovitý výkon 76 W. FV sklo měří 1 200 mm x 600 mm x 7 mm, má plochu 0,72 m2 a váží 12 kg. Teplotní koeficient je -0,214 % na stupeň Celsia a provozní teplota se pohybuje od -40 °C do 85 °C.

Schopnost zajištění teplé užitkové vody

„V závislosti na dostupné ploše, orientaci, umístění a zvoleném stupni průhlednosti mohou tyto systémy zajistit více než polovinu teplé užitkové vody, kterou potřebuje rodina 3 až 4 lidí na rok,“ řekl administrátor FVW Adrian Baisan. „Princip fungování takových systémů je založen na skutečnosti, že rezistory (ohřívače) fungují stejně dobře ve stejnosměrném proudu (z fotovoltaických oken) nebo střídavém proudu (ze sítě),“ vysvětlil. ,,To eliminuje potřebu převádět proud produkovaný fotovoltaickými okny na střídavý proud, pokud není potřeba teplé užitkové vody plně pokryta fotovoltaickým systémem.“

Společnost loni v prosinci dokončila pilotní instalaci na balkoně výškového bytového domu v Bukurešti. Projekt se vypracoval ve dvou etapách. První fáze zahrnovala 3 fotovoltaická skla různých barev a průhledností a jeden malý ohřívač vody 15 litrů/1,2 kW. Ve druhém stupni se přidalo 11 fotovoltaických skel, devět s 30 % průhledností a dvě s 10 %, a jeden ohřívač vody s kapacitou 80 litrů/3 kW.

FV okna z teluridu kadmia pro výrobu teplé vody

FV okna – možnost ohřevu vody elektřinou

Systém s instalovaným výkonem 0,7 kW by zajistil celkovou hospodárnost přibližně 26 tis. Kč za rok na byt (pro Bukurešť). Což je ekvivalentní hospodárnosti vytvořené systémem 3 kW až 4 kW instalovaným na obytné střešní instalaci,“ řekl Baisan. ,,Je to kvůli prevenci plýtvání horkou vodou, která je vlastní těm, kteří bydlí v bytech v horních patrech, v kombinaci se sníženou spotřebou elektřiny díky používání fotovoltaických oken.“

Integrovaný automatický regulátor FV okna otevírá možnost ohřevu vody elektřinou ze sítě v době, kdy není k dispozici solární energie. Ačkoliv systém se pak musí připojit k síti.

Pilotní instalace probíhala podle očekávání, podle Baisana. Poznamenal, že okna orientovaná na jih mají nejlepší výkon. Zatímco okna orientovaná na východ nebo západ generují přibližně 70 % energie oken orientovaných na jih. Systémy instalované na dalekém severu Rumunska by údajně produkovaly asi o 5 % méně energie než systémy na jihu země.

Zdroj: pv-magazine, Vapol