Vyšší výnos a nižší degradace pro moduly typu n

Moduly typu n Jinko byly porovnány s předchozí generací produktů společnosti, což prokázalo zlepšení energetického výnosu

Výzkum provedený čínským Národním střediskem pro inspekci fotovoltaické kvality ukazuje, že nové moduly TOPCon typu n plní svůj slib. A překonávají tak předchozí generaci produktů PERC typu p. Údaje shromážděné během šesti měsíců z fotovoltaického systému s pevným nakláněním ukázaly, že produkty typu n produkovaly vyšší výnos a to o 3,69 % více energie. A také utrpěly mnohem nižší ztráty výkonu.

Přechod fotovoltaického průmyslu k n-typu tunelovým oxidem pasivovaným kontaktním článkům (TOPCon) je v plném proudu. Přičemž se nyní očekává, že předchozí generace PERC typu p zmizí z trhu během několika příštích let.

A jak se stále více těchto výrob typu n dostává do komerčních fotovoltaických instalací po celém světě, průmysl chce vidět, jak dobře splňují požadavky na vyšší účinnost, lepší výkon a nižší míru degradace. Ty vedly k rychlému přepnutí na straně výroby.

Národní centrum pro inspekci fotovoltaické kvality v Číně zveřejnilo výsledky dokládající výkon modulu typu n v této oblasti. Centrum převzalo 20 FV modulů – 10 n-typu TOPCon a 10 p-typu PERC. A to od čínského výrobce JinkoSolar a provedlo test, aby porovnalo jejich výkon za stejných instalačních podmínek.

Moduly a všechny bifaciální modely sestávající ze 144 polovičních buněk. Ty se nejprve změřily v laboratoři a poté se instalovaly na montážní konstrukce s pevným nakloněním pod úhlem 40 ° na místě v Yinchuan v severozápadní Číně.

Výzkumný test ukázal vyšší výkon produktů typu n

Vyšší výnos a nižší degradace pro moduly typu n
Moduly na testovacím místě v Yinchuan, provincie Ningxia

Výroba energie modulů byla monitorována stejnosměrným měřičem v 1 minutových intervalech od září 2022 do března 2023. Na základě dat z laboratorních i venkovních měření skupina vypočítala energetický výnos na watt pro každou technologii. A to vydělením jejich kumulativních generování energie průměrným množstvím testovacího výkonu krát modulu.

Výroba energie na watt pro dva různé moduly JinkoSolar (skupina 1 – TOPCon, skupina 2 – PERC)

Po sedmi měsících instalace výsledky ukázaly, že moduly typu n (skupina 1 v grafu výše) dosáhly 3,69 % nárůstu energetického výnosu. A to ve srovnání s produkty PERC. Moduly se také monitorovaly z hlediska degradace a prošly laboratorními charakterizačními testy před a po sedmiměsíční době instalace.

Tyto výpočty založené na dělení počátečního výkonu mínus výkon po instalaci počátečním zkušebním výkonem ukázaly průměrnou roční míru degradace 0,51 % u produktů TOPCon ve srovnání s 1,38 % u produktů PERC.

Vyšší výnos a nižší degradace pro moduly typu n

Zdroj: pv-magazine, Vapol