Skladování CO₂ v Dánsku

Trvalé filtrování plynů poškozujících klima z atmosféry: to je cílem ukládání CO₂

V zájmu ochrany klimatu chce nyní Dánsko filtrovat oxid uhličitý (CO₂). A to ze vzduchu a ukládat ho tak hluboko pod zem. Ložisko je i mimo jiné ropným polem, které se vysoušelo.

Dánské úřady poprvé schválily pilotní projekt uložení až 15 000 tun CO₂ v bývalém ropném poli v Severním moři. Podle Dánského energetického úřadu (Energistyrelsen) se tak stalo poprvé, co se ve skandinávské zemi EU udělilo toto povolení pro projekt skladování CO₂. Schválení se tak stává pro zemi bezmála důležitým milníkem.

Po celém světě běží projekty, v nichž se mají emise z elektráren poškozujících klima odfiltrovat z atmosféry a následně tak i zachytit v zemi. To má také snížit obsah klimatického zabijáka CO₂ v atmosféře.

Uvězněný zabiják klimatu

Fotky zdarma z Kodaň; Skladování CO₂ v Dánsku
Kodaň – Dánsko

Myšlenky fungují zhruba stejným způsobem: CO₂ se zachycuje v takzvaných separačních věžích, kde se CO₂ stlačuje, zkapalňuje a poté přenáší do úložiště potrubím, ale i tankery. K tomu se hodí například ropná pole, která se nasucho čerpala v hlubších vrstvách sedimentu. Také v Německu jsou tyto podzemní úložiště CO₂ stále pravděpodobnější. Technologie je ale stále kontroverzní.

Projekt v Dánsku s názvem Greensand zahrnuje skladování CO₂ v bývalém ropném poli Nini West v dánském Severním moři. Podle úřadu se má v pilotní fázi CO₂ přečerpávat do pískovcové nádrže asi 1 800 metrů pod hladinou moře. Nádrž se proto umístila pod řadou břidlicových vrstev, takže CO₂ se zachycuje v pískovcových dutinách.

Ochrana klimatu v Dánsku

Hlavním cílem projektu se tak jeví shromáždit empirické hodnoty. Protože i kdyby se mohlo odfiltrovat 15 000 tun CO₂ z atmosféry, klimatický efekt by se stal marginální. Pro srovnání: V roce 2020 způsobilo Dánsko emise ve výši dobrých 40 milionů tun ekvivalentů CO₂. Dlouhodobým cílem je proto zajistit od roku 2025 v bývalém ropném poli skladovací kapacitu 0,5 až 1,5 milionu tun CO₂ ročně.

Zdroj: spiegel, Vapol