40 % pracovní síly ve FV průmyslu tvoří ženy

Články jsou kontrolovány ve fotovoltaické továrně společnosti BYD v Campinas, Sao Paulo; továrna byla otevřena v roce 2017 s počáteční kapacitou 260 MW, nyní byla rozšířena na 500 MW

Podle nedávno zveřejněné zprávy o zaměstnanosti Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) zaměstnával globální solární průmysl na konci loňského roku přibližně 5 milionů lidí. Zpráva také odhaluje, že zaměstnanost žen v tomto odvětví byla „nerovnoměrná“. Přičemž ženy se většinou přijímaly na administrativní pozice (58 %). Následovaly vědecké, technologické, inženýrské a matematické pozice (38 %) a technické pozice mimo STEM (35 %).

Podle nedávno zveřejněné výroční zprávy o obnovitelných zdrojích energie a pracovních míst za rok 2023 Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA) dosáhla celosvětová zaměstnanost v oblasti solární fotovoltaiky v roce 2022 4,9 milionu, oproti 4,3 milionu v roce 2021.

Mezi všemi technologiemi obnovitelné energie – včetně vodních, větrných a bioplynových – byla solární fotovoltaika „nejrychleji rostoucím“ sektorem a představovala více než jednu třetinu celkové pracovní síly v oblasti obnovitelných zdrojů energie (13,7 milionu), tvrdí zpráva.

40 % pracovní síly ve FV průmyslu tvoří ženy
Snímek obrazovky z výroční zprávy o obnovitelných zdrojích energie a pracovních míst za rok 2023, kterou vydala IRENA

Čína, která je domovem většiny světového výrobního sektoru fotovoltaiky, zaznamenala nejvíce pracovníků s 2,76 miliony; země si také udržela „velící pozici“ v celém dodavatelském řetězci, od ingotů a destiček až po články a moduly.

Přibližně 40 % žen pracuje ve FV průmyslu

Indie zaměstnávala druhý největší počet pracovníků s 281 400 zaměstnanci, přičemž solární energie na síti podle odhadů vytvořila 201 400 pracovních míst a dalších 80 600 v prostředí mimo síť, uvádí zpráva. USA tvořily v roce 2022 třetí největší pracovní sílu pro solární fotovoltaiku s 264 000 zaměstnanci.

„Rostoucí solární fotovoltaické instalace v Brazílii zvýšily zaměstnanost v tomto odvětví na 241 000 pracovních míst. Japonsko přidalo v roce 2021 menší kapacitu než v předchozím roce. IRENA odhaduje svou pracovní sílu na 127 000,“ uvádí zpráva.

Evropa představovala zhruba 11 % celkové pracovní síly solárního fotovoltaického průmyslu s 540 000 zaměstnanci v roce 2022. Zpráva uvádí, že Evropská unie zaznamenala v první polovině roku 2022 „nárůst“ v dovozu fotovoltaických elektráren v důsledku ukrajinské krize a následných snah o snížení závislost na dovozu ropy a plynu. „Množství instalací však zaostalo kvůli nedostatku střídačů a kvalifikované pracovní síly. Což následně ve druhé polovině roku zpomalilo dovoz,“ uvádí zpráva.

Zastoupení žen v solárním průmyslu bylo v roce 2022 vyšší než v jakékoli jiné obnovitelné energii. Přičemž 40 % pracovní síly tvořily ženy – dvakrát více než v odvětvích větru, ropy a plynu, tvrdí zpráva. Účast žen však stále „poněkud nedosahuje“ podílu žen zaměstnaných v celkové ekonomice.

Nerovnoměrná zaměstnanost žen

Zaměstnanost žen v průmyslu se stala „nerovnoměrná“, ženy se většinou přijímaly na administrativní pozice (58 %). Následovaly vědecké, technologické, inženýrské a matematické pozice (38 %) a technické pozice mimo STEM (35 %). Ženy tvořily pouze 30 % manažerských pozic a pouze 17 % celkového vrcholového managementu.

Snímek obrazovky z výroční zprávy o obnovitelných zdrojích energie a pracovních míst za rok 2023, kterou vydala IRENA

Zpráva zdůrazňuje, že k usnadnění vstupu žen (přibližně 40 %) do tohoto odvětví a zlepšení jejich kariérních vyhlídek jsou zapotřebí „účinnější opatření“. Jako je větší informovanost, „další“ vnitrostátní politiky a „lepší“ postupy na pracovišti.

Zdroj: pv-magazine, TowPoint