Technologie ukládání energie setrvačníku

Indičtí vědci zhodnotili celou řadu technologií ukládání energie setrvačníku a předložili přehled různých aplikací pro nepřerušované napájení

Indičtí vědci zhodnotili celou řadu technologií ukládání energie setrvačníku a předložili přehled různých aplikací pro nepřerušované napájení (UPS). Dále pro dopravu, solární, větrné, skladovací zařízení, zařízení pro flexibilní AC přenosový systém (FACTS) a další aplikace.

Technologie ukládání energie

Vědci z univerzity Siksha ‚O‘ Anusandhan v Indii provedli rozsáhlou revizi všech systémů ukládání energie setrvačníku (FESS). Nedávno vědci publikovali v Electrical Energy Systems článek „Systémy ukládání energie setrvačníku: kritický přehled technologií, aplikací a vyhlídek do budoucna.“ V něm výzkumníci vysvětlují, že FESS jsou optimálním řešením mechanického ukládání při vysoké hustotě energie a výkonu, vyšší účinnosti, a rychlé reakce.

„S potenciálem úložiště 500 MJ a rozsahem výkonu kW až GW FESS provozuje mnoho aplikací, z nichž nejběžnější jsou pro zlepšení kvality napájení, nepřerušitelné zdroje napájení (UPS) a flexibilní systém přenosu střídavého proudu (FACTS),“ uvedli. „U takových aplikací je nepravděpodobné, že BESS vydrží déle než 10  let. A to kvůli svému krátkému životnímu cyklu, protože počet cyklů pro tyto aplikace je často příliš vysoký.“

Ve srovnání s jinými technologiemi mechanického uchovávání energie, jako je čerpací vodní elektrárna a stlačený vzduch, má akumulace setrvačníku vyšší hodnoty specifického výkonu, specifické energie, hustoty výkonu a energie, životního cyklu, účinnosti, rychlosti samovybíjení a investičních nákladů na energii. Naproti tomu má nižší hodnoty pro životnost, měřítko, údržbu a kapitálové náklady na energii. Jeho dopad na životní prostředí se popisuje jako „extrémně nízký“. Zatímco vliv čerpaného vodního a stlačeného vzduchu se prezentuje jako „střední až nízký“ a „vysoký až střední“. Vědci uvedli, že extrémně vysoká míra samovybíjení a bezpečnost jsou hlavními nedostatky FESS.

FESS – technologický pokrok

Studie posuzuje všechny komponenty používané ve FESS z hlediska různých konfigurací rotoru, motoru/generátoru (M/G), ložisek rotoru, různých výkonových elektronických rozhraní a skříně. Představuje také nejmodernější přehled různých aplikací pro nepřetržité napájení (UPS), dopravu, skladování solární a větrné energie, zařízení s flexibilním systémem přenosu střídavého proudu (FACTS), námořní, vesmír, vyhlazování energie, a regulaci frekvence.

Kromě toho se článek zabývá náklady FESS a hodnotí různé kontrolní přístupy. Dívá se také na stabilitu a údržbu.

„Moderní technologický pokrok a výzkum odhalují, že FESS se stal kandidátem na zajištění doplňkových výhod. Navíc podporuje začlenění výroby obnovitelné energie a poskytuje slibnou budoucnost v komercializaci,“ uvedli akademici. „FESS má ve srovnání s jinými jednotkami ESS mnoho předností. Pozitiva: modulární, recyklovatelný, rychlá odezva, větší špičkový výkon, dlouhý životní cyklus, vysoce účinný, ekologický a s vysokou hustotou energie.“

Zdroje: pv-magazine, TopNosiče